Search result for

อุบัติการณ์

(15 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุบัติการณ์-, *อุบัติการณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบัติการณ์[N] incident, See also: event, Example: กลิ่นอายการรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลายังไม่จางหาย อุบัติการณ์ย่ำซ้ำรอยกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรก็ทำท่าจะหมุนวนหวนกลับมาอีกครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incidenceอุบัติการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
[นิวเคลียร์]
Nuclear incidentอุบัติการณ์นิวเคลียร์, เหตุการณ์ที่เกิดขัดข้องในโรงงานนิวเคลียร์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่รุนแรงเท่าอุบัติเหตุนิวเคลียร์ (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or the millions of dollars we donate to charity every yearปราศจากอุบัติการณ์หรือเศรษฐฐีเงินล้าน เราสละให้เบนิฟิเซนซ่าในทุกๆปี Saw VI (2009)
You said you had information about the flash-forward, about how long they lasted.คุณบอกว่าคุณ มีข้อมูลเกี่ยวกับ การเห็นภาพอนาคต เรื่องช่วงระยะเวลา ในอุบัติการณ์ 137 Sekunden (2009)
Suicide seems a little low-incident for MI6.การฆ่าตัวตายดูเหมือน จะเป็นอุบัติการณ์น้อยทีเดียว สำหรับ M16 The Gift (2009)
from the little we know about the incident, there were no casualties as a result of the attack.เรารู้เรื่องมาเพียงเล็กน้อย ถึงอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีเหตุผลที่สัมพันธ์ใดๆ เกิดขึ้นเลยหลังจากมุ่งทำร้าย A Bright New Day (2009)
Events with astronomical odds of occurring like oxygen turning into gold.อุบัติการณ์ที่มีโอกาสน้อยนิดที่จะเกิด... ...อย่างอ๊อกซิเจนเปลี่ยนเป็นทองคำ Watchmen (2009)
I have witnessed events so tiny and so fast they can hardly be said to have occurred at all but you, Adrian, you're just a man.ฉันเห็นทุกอย่าง แม้แต่อุบัติการณ์ ที่เล็กและรวดเร็ว... ...จนใครๆ พูดว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้... ...แต่นาย, เอเดรียน นายเป็นแค่มนุษย์ Watchmen (2009)
Led up to the incident-นำไปสู่อุบัติการณ์ Jacksonville (2010)
Well, I went through all the police reports of the pickpocketing incidents that happened out at Kalorama Park.อืมม ก็ผมได้อ่าน รายงานของตำรวจหมดแล้ว เกี่ยวกับอุบัติการณ์ล้วงกระเป๋า ที่เกิดขึ้นตรงสวน สาธารณะคาโลรามา The Bones That Weren't (2010)
That not one incident, out of dozens, ever occurred while Beverly Houle or Robert Pearson were performing.ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น แค่ครั้งเดียว ในสิบๆ ครั้ง ที่ได้เกิดขึ้น ในขณะที่ เบอวารี่ โฮล หรือ โรเบิร์ต เพียร์สัน กำลังออกแสดงคู่กัน The Bones That Weren't (2010)
Six reported incidences of harassing motorists, two with brutality.หกรายงานอุบัติการณ์ของผู้ขับขี่ รถยนต์คุกคาม สองคนกับความโหดร้าย The Hollow Point (2016)
Think of the impact of a couple hundred thousand refugees when they're displaced by an environmental event.ลองคิดถึงผลกระทบจากผู้อพยพจำนวน 2-3 แสนคน เมื่อต้องย้ายที่อยู่เนื่องจากอุบัติการณ์ทางสิ่งแวดล้อม An Inconvenient Truth (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top