ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อี๊

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อี๊-, *อี๊*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อี๊[INT] ugh, Syn. ยี้, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อี่น. สอง, เรียกลูกสาวคนที่ ๒ ว่า ลูกอี่, คู่กับ ลูกชายคนที่ ๒ ว่า ลูกญี่.
อี๊อ. คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้น เช่น อี๊ ! เสื้อสกปรกอย่างนี้ ยังจะเอามาให้อีก, ยี้ ก็ว่า.
อี๋ ๑น. ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าปั้นเป็นลูกกลม ๆ ต้มนํ้าตาล.
อี๋ ๒ว. คำใช้ขยายกริยา คราง ในคำว่า ครางอี๋.
อี๋ ๓, อี๋อ๋อก. กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจหรือประจบประแจงเป็นต้น.
อี๊ว. เสียงร้องดังเช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are Huang Yao Shi?ท่านคืออึ้งเอี๊ยะซือ? Return of the Condor Heroes (1983)
You must know that Big Grandpa's five sworn brothers were all killed by Ouyang Feng.เจ้าควรรู้ไว้นะว่าพี่น้องทั้งห้าของท่านปู่เจ้าถูกอาวเอี๊ยงฮงสังหาร. Return of the Condor Heroes (1983)
And only Ouyang Feng knows the Toad Skill.และมีเพียงอาวเอี๊ยงฮงที่ใช้วิชาคางคก. Return of the Condor Heroes (1983)
Your Big Granpa hates Ouyang Feng's Toad Skill the most.ท่านปู่เจ้าเกลียดวิชาคางคกของอาวเอี๊ยงฮงเป็นที่สุด. Return of the Condor Heroes (1983)
If he is capable, go look for Ouyang Feng and fight it out.ถ้าเค้าแน่จริง, ก็ไปสู้กับอาวเอี๊ยงฮงเลยสิ. Return of the Condor Heroes (1983)
Guo'er, sending you to Mt Zhong Nan's Chong Yang Palace Does not mean we're chasing you away.ลูกก้วย, ข้าให้เจ้าขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยงแห่งเขาจงน้ำ ไม่ได้หมายความว่าข้าอยากส่งเจ้าไปไกลๆหรอกนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
I'm not going to Chong Yang Palace!ข้าไม่ไปตำหนักเต็งเอี๊ยง! Return of the Condor Heroes (1983)
Chong Yang Palace is on Mt Zhong Nan.ตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ชนเขาจงน้ำนั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
We must walk up from here to reach Chong Yang Palace.เราจะต้องเดินจากนี่ขึ้นไปตำหนักเต็งเอี๊ยง. Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อี๊ด โปงลาง(สะออน)[n. prop.] (Īt Pōnglāng (Sa-øn)) EN: It Ponglang (Sa-on)   FR: It Ponglang (Sa-on)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creak(ครีค) {creaked,creaking,creaks} vi. มีเสียงดังเอี๊ยด,เคลื่อนไหวด้วยเสียงดังเอี๊ยด vt. ทำให้เกิดเสียงดังเอี๊ยด. n. เสียงดังเอี๊ยด,เสียงดังอิ๊ดเอี๊ยด, Syn. grate
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
rattle(แรท'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) ส่งเสียงรัว (เอี๊ยด ๆ ,กรอกแกรก,แกร๊ก ๆ..) ,เคลื่อนที่,วิ่ง,พูดอย่างรวดเร็ว,ทำให้วุ่น,จัดให้มีเชือกโยงเป็นขั้นบันไดของเรือ n. เสียงรัวดังกล่าว,ของเด็กเล่นที่เขย่าเสียงรัว,เสียงหายใจที่ผิดปกติ
squeak(สควีค) n. เสียงเอี๊ยด ๆ (ของบานพับเป็นต้น) ,เสียงเจี๊ยก ๆ (ของหนูหรือสัตว์อื่น) ,การหลบหนีจากภัยหรือความตาย,โอกาส vi. ส่งเสียงดังกล่าว; -Phr. (squeak by (through) ชนะแต่เส้นยาแดงประสบความสำเร็จอย่างหวุดหวิด,รับสารภาพ,เปิดเผย) .

English-Thai: Nontri Dictionary
bib(n) ผ้าเอี๊ยม
creak(n) เสียงดังเอี๊ยด
creak(vi) ลั่นดังเอี๊ยด
jar(vi) เกิดเสียงเอี๊ยดๆ,ส่งเสียงโกรกกราก
smock(n) เสื้อเอี๊ยม

German-Thai: Longdo Dictionary
Latzhose(n) |die, pl. Latzhosen| ชุดกางเกงเอี๊ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top