ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อิงค์

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิงค์-, *อิงค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิงค์[V] move, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อิงค์[ADJ] strange, See also: surprising, astonishing, Syn. ประหลาด, อัศจรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิงค์น. ท่าทาง, อาการ, มักใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น พุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นนามพระพุทธรูป หมายความว่า พระพุทธรูปที่มีท่าทางสง่างามดุจราชสีห์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The ink stone is okay.- อิงค์สโตน เป็นอะไรมั๊ย Unstoppable Marriage (2007)
- Ink stone.- อิงค์สโตน Unstoppable Marriage (2007)
- Ink stone?- อิงค์สโตนเหรอ? Unstoppable Marriage (2007)
My dad loves collecting old ink stones.พ่อของฉันชอบมาก อิงค์สโตนโบราณ Unstoppable Marriage (2007)
Wow, it's an ink stone!ว้าว, นี่มันอิงค์สโตนนี่! Unstoppable Marriage (2007)
An ink-jet printer.เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต Fallen (2010)
Only ink-jet printers use wet ink.มีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเท่านั้น ที่ใช้หมึกเปียก Fallen (2010)
No, he gave you coordinates to a parcel recently purchased by Willman, Inc., a subsidiary of...เปล่า เขาบอกพิกัด สิ่งของ ที่เพิ่งซื้อเมื่อเร็วๆ นี้ โดย วิลเลียม อิงค์ บริษัทลูกของ Adventures in Babysitting (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิงค์[v.] (ing) EN: move   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top