ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อาหารสุขภาพ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาหารสุขภาพ-, *อาหารสุขภาพ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Check this out.ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านอาหารสุขภาพทั่วไป ดูนี่ซิ 50 First Dates (2004)
He says the future's organic.อีกหน่อยอาหารสุขภาพจะบูม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He tried to sell it to health food stores in the area up there.พยายามส่งขายตามร้านขายยาและอาหารสุขภาพ แถวๆ นั้น Duplicity (2009)
- Oh, Emma, I just felt so awful... that Figgins cut the coffee budget to pay for a nutritionist for the "Cheerios."- โอ้ เอมม่า ฉันรู้สึกแย่จัง ที่ฟิกกินส์ตัดงบกาแฟเอาไปซื้อ อาหารสุขภาพให้ ทีมเชียร์ Pilot (2009)
I gotta go buy healthy snacks for the meet.แม่ต้องไปซื้อ อาหารสุขภาพสำหรับซ้อม The Quarry (2010)
You quit working for just one night, and I will cook you a healthy, delicious dinner.คุณก็แค่หยุดทำงานสักคืนเดียว แล้วผมจะทำอาหารสุขภาพ อร่อยๆให้ Ball and Chain (2010)
He only drinks stuff that's good for you.เขากินแต่อาหารสุขภาพ Episode #1.7 (2010)
He's eating healthy... Because he can.เขากินอาหารสุขภาพ เพราะเขากินได้ Fall from Grace (2011)
It's his healthy diet of green vegetables that's killing him.อาหารสุขภาพที่มีแต่ผักเขียว กำลังฆ่าเขา Fall from Grace (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสุขภาพ[n. exp.] (āhān sukkhaphāp) EN: health food   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top