ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อารมณ์ดีขึ้น

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อารมณ์ดีขึ้น-, *อารมณ์ดีขึ้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right now, I'm downstairs.ทำไมอยู่ดีๆนายก็อารมณ์ดีขึ้นมาเนี่ย? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Good. My mood is much better.วิเศษมากค่ะ หนูอารมณ์ดีขึ้นมากเลย Smile Again (2006)
I'm gonna fuck your dad to get rid of my mood.งั้นให้ฉันเอาพ่อแกแทนมั้ย จะได้อารมณ์ดีขึ้น Babel (2006)
Since I can't help you to manage your emotions,ถึงชั้นจะช่วยทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นไม่ได้ Flowers for My Life (2007)
And I certainly hope that you're in a better mood...และผมก็หวังว่า คุณคงจะอารมณ์ดีขึ้น... The Nanny Diaries (2007)
She's been in better moods.เธออารมณ์ดีขึ้นแล้วแท้ๆ Our Father (2008)
There are studies that show it helps with depression... it elevates the mood.มีผลการศึกษาที่แสดงว่า ดนตรีช่วยในเรื่องของโรคซึมเศร้าได้ มันช่วยในอารมณ์ดีขึ้น ฉันมีแผ่นพับ Comeback (2011)
Though I suppose if you're trying to improve your moodฉันคิดว่าถ้านายพยายาม อยากให้อารมณ์ดีขึ้น The Kids Are Not All Right (2011)
But I think I have something that might cheer you up.แต่ฉันว่าฉันมีบางอย่างที่ช่วยให้ คุณอารมณ์ดีขึ้นมาได้บ้าง Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Now pray this cheers him up.หวังว่านี่คงจะทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้น The Adventures of Tintin (2011)
Well, I have some news that might cheer you up.ผมมีข่าวมาบอก เผื่อทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้น You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
I think it's gonna take a while for her to cool down.ผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาสักพักเพื่อรอให้เธออารมณ์ดีขึ้น Get Out of My Life (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top