ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อายุการใช้งาน

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อายุการใช้งาน-, *อายุการใช้งาน*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Useful lifeอายุการใช้งาน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When did you last see him?เมื่อไหร่ที่คุณมีอายุการใช้งานเห็นเขา? The Birdcage (1996)
Academy of Sciences lifetime award was laid to rest at Arlington National Cemetery.สถาบันวิทยาศาสตร์ อายุการใช้งานที่ได้รับรางวัล ไปนอนพักที่สุสาน แห่งชาติอาร์ลิงตัน Contact (1997)
I'M JUST HERE FOR MY 5,000-MILE CHECKUP.ฉันแค่มาเช็คตามอายุการใช้งาน 5,000 ไมล์เท่านั้นเอง If There's Anything I Can't Stand (2007)
A round of ammunition has a shelf life just like a can of soup.อายุการใช้งานของอะลูมิเนียมจะเหมือนกับกระป๋องที่ใช้ใส่ซุป Veritas (2008)
And after a lifetime of distinguished scientific inquiry, he was inspired to follow a new line of work...นอกจากนี้เขายังเป็นผู้บัญชาการ อัศวินแห่งจักรวรรดิอังกฤษเซอร์ และหลังจากที่อายุการใช้งาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ Is There a Creator? (2010)
He'll never last.เขาไม่เคยจะมีอายุการใช้งาน We Bought a Zoo (2011)
Lunch. To think we spent our whole lives not knowing the truth.และเราคิดว่าอายุการใช้งาน โดยไม่ทราบความจริง Happy Feet Two (2011)
Our maps are built from a lifetime of objects and people we've encountered...แผนที่ของเราถูกสร้างขึ้น จากอายุการใช้งานของวัตถุและคนที่ เราได้พบ Is There Life After Death? (2011)
A lifetime ago.อายุการใช้งานที่ผ่านมา Chosen Path (2012)
It seems a lifetime ago I called it so.ดูเหมือนว่าอายุการใช้งานที่ผ่านมา ผมเรียกมันว่าดังนั้น Empty Hands (2012)
After a literal lifetime in the military, he just up and quits.หลังจากที่อายุการใช้งานที่แท้จริง ในทางทหารเขาก็ขึ้นและจบการทำงาน และจากนั้น Jack Reacher (2012)
"I believe that we are solely responsible for our choices, and we have to accept the consequences of every deed, word and thought throughout our lifetime. "ที่เรามีความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว สำหรับการเลือกของเรา และเราต้องยอมรับ ผลที่ตามมา ของทุกการกระทำคำพูดและความคิด ตลอดอายุการใช้งานของเรา. Oldboy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
life[N] อายุการใช้งานของสิ่งของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mtbf(เอ็มทีบีเอฟ) ย่อมาจากคำ mean time between failure ได้แก่อายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์บางชนิด เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าเป็นขนาด MTBF 35000 ก็หมายความว่า เมื่อใช้พิมพ์ออกมา 35,000 แผ่น ก็จะถึงคราวหมดอายุของมันแล้ว
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย

German-Thai: Longdo Dictionary
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top