Search result for

อันที่จริงแล้ว

(17 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันที่จริงแล้ว-, *อันที่จริงแล้ว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in fact...แต่ในอันที่จริงแล้ว... Cinema Paradiso (1988)
As a matter of fact, the only sheets I get mad at... I'll tell you.อันที่จริงแล้ว / มีผ้าแค่ชิ้นเดียวที่ฉันจะคลั่งนะ... ไว้ฉันจะบอกนาย American History X (1998)
Actually....อันที่จริงแล้ว... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Very satisfactory indeed.อันที่จริงแล้วเป็นที่น่าพอใจมาก Love Actually (2003)
Actually, I'm selling your cars, Fiona. For college tuition money.อันที่จริงแล้ว ฉันขายรถของคุณ ฟีโอน่า สำหรับค่าเทอร์มวิทยาลัย A Cinderella Story (2004)
To be honest...อันที่จริงแล้ว Spin Kick (2004)
Actually, commissioner, there is one thing.อันที่จริงแล้ว ท่านผู้ตรวจการณ์ มีอยู่สิ่งหนึ่ง Mr. Monk Gets Fired (2004)
Actually, they built that one from the top down. - Really?- อันที่จริงแล้ว พวกเขาสร้างตึกพวกนั้นจากชั้นล่างจนถึงชั้นบนสุด Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Actually, that used to be my nickname, Mr. Punctuality.อันที่จริงแล้ว ผมมีฉายาว่าคุณตรงเวลา Mr. Monk and the Blackout (2004)
I was going to mention that, actually, but I just assumed you didn't finish and you'd turn it in later.ฉันกำลังจะถามพอดีเลย อันที่จริงแล้ว แต่ฉันคิดว่าเธอยังทำไม่เสร็จ แล้วคุณจะส่งทีหลัง Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
The story was a blueprint for a perfect murder, exactly what Meredith and her lover were looking for.เป็นนิยายฆาตกรรม ที่เเต่งขึ้นได้เพอร์เฟคมาก อันที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่เมเรดิธ และชู้รักของเธอต้องการพอดี Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
- Actually, the parts that they found.- อันที่จริงแล้ว เป็นชิ้นสว่นศพที่พวกเขาเจอ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
ebcdic(เอบซีดิก) ย่อมาจาก extended binary coded decimal interchange code (แปลว่า รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top