ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อันดับแรก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันดับแรก-, *อันดับแรก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll wind up his thinking first.ให้เขาคิดได้เป็นอันดับแรก Return to Oz (1985)
Military men always consider the risks first.การทหารพิจารณาถึงเรื่องอันตรายมาก่อนเป็นอันดับแรก Akira (1988)
Somebody had to dream about it first, and maybe that's what I did.ใครบางคนต้องฝันก่อนเป็นอันดับแรก และบางทีผมก็ทำ James and the Giant Peach (1996)
First, your bowing... and your left hand phrasing.อันดับแรก วิธีสี และการใช้มือซ้ายรวบตัวโน้ต The Red Violin (1998)
Get married." You can't get married.การเพิ่มประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญอันดับแรก Fight Club (1999)
That's awful.อันดับแรก เมลตันถูกส่งไปยังโรงเรียนดันนิสัย Valentine (2001)
I mean I virtually have worked for like Id say 25 percent of the fortune 500.หมายถึงผมทำงานให้บริษัทต่าง ๆ ราว 25% ของ 500 อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูน The Corporation (2003)
The first and most important lesson is to be gentle.ที่สำคัญอันดับแรกนั้น เราจะต้องเรียนรู้ถึงความอ่อนโยน Mulan 2: The Final War (2004)
First we have the Hokkien Fried Prawn Noodlesอันดับแรกเรามีกุ้งนางผัดหมี่ฮกเกี้ยน Rice Rhapsody (2004)
You're supposed to aplogize first Don't you realize?คุณควรจะขอโทษก่อนเป็นอันดับแรกน่ะ คุณไม่เชื่อเหรอ? Paris ei yeonin (2004)
As such, I have to think of the family first.และถ้าเป็นเช่นนั้น ฉันก็ควรคิดถึงครอบครัวเป็นอันดับแรก Sweet 18 (2004)
We're working on the case 24/7. It's our number one priority.เรากำลังเร่งสืบคดีตรงถนน 24/7 เป็นคดีที่เราให้ความสำคัญอันดับแรก Mr. Monk Gets Fired (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับแรก[andap raēk] (x) EN: first

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inaugural(adj) อันดับแรก, See also: ตอนต้น, ขั้นต้น, Syn. first, initial
primary(adj) ในขั้นแรก, See also: อันดับแรก, ระยะแรก, Syn. primitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
first(เฟิร์สทฺ) adj. แรก, ที่หนึ่ง, adv. ก่อน, เป็นครั้งแรก, เป็นอันดับแรก, ข้อที่ 1, สมัครใจ.
firstlingn. อันดับแรก, รุ่นแรก
front burnern. สิ่งสำคัญที่สุด, สิ่งสำคัญอันดับแรก, See also: front-burner n.
primary(ไพร'มะรี) adj. สำคัญที่สุด, อันดับแรก, ครั้งแรก, ดีเลิศ, ดั้งเดิม, เบื้องต้น, ประถม, ระยะแรก, ขั้นแรก. n. ที่สำคัญที่สุด, สิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่ง, ตำแหน่งอาร์บิชอพ, การเลือกตั้งครั้งแรก, แม่สี, ดาวที่สว่างกว่าในกลุ่มดาวคู่., See also: primariness n. คำที
primary keyกุญแจหลักในการสั่งให้เรียง (sort) ข้อความหรือตัวเลข จะต้องมีการกำหนดว่าจะเรียงตามอะไร เช่น ตามตัวอักษร ตามความมากน้อย ตามอายุ ฯ ตัวกำหนดนี้เรียกว่า กุญแจ (key) ตัวกำหนดที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า " กุญแจหลัก" ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า "กุญแจรอง" เช่นกำหนดให้เรียงตามตัวอักษร และอายุ ตัวอักษรจะเป็นกุญแจหลัก คือให้เรียงตามตัวอักษรก่อน เมื่อตัวอักษรซ้ำกัน จึงเรียงตามอายุ อายุก็เป็นกุญแจรอง ดู secondary key ประกอบ
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก, อันดับหนึ่ง, สำคัญที่สุด, หัวหน้า, ตัวการ, รายใหญ่, เงินต้น, ทุน. n. หัวหน้า, ผู้อำนวยการ, ครูใหญ่, อธิการบดี, ประธาน, เงินต้น, ต้นทุน, ผู้ว่าอ้าง, ตัวการสำคัญ, โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
secondary keyกุญแจรองในการสั่งค้นหาหรือเรียงลำดับข้อมูล จะต้องมีการกำหนดว่าจะใช้ตัวอักษรใด ข้อความใดเป็นตัวกำหนด ที่เรียกว่า " กุญแจ " (key) ตัวที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า "กุญแจหลัก" (primary key) ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า " กุญแจรอง " (secondary key) เช่น กำหนดให้อายุ 20 ปี เป็นกุญแจหลัก และเป็นชาย เป็นกุญแจรอง ดังนี้ก็หมายความว่า ต้องการหาชายที่มี 20 ปี เป็นต้น ดู primary key เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
first(adv) เป็นครั้งแรก, ที่หนึ่ง, ก่อน, เป็นอันดับแรก, แรกเริ่ม
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม, รุ่นแรก, อันดับแรก
primary(adj) ประถม, ขั้นแรก, เบื้องต้น, อันดับแรก, ครั้งแรก

German-Thai: Longdo Dictionary
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
erstenอันดับแรก, See also: erst

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top