ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ออกเสียงเลือกตั้ง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกเสียงเลือกตั้ง-, *ออกเสียงเลือกตั้ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We, as Americans, decided that of course women should have the right to vote.เราในฐานะคนอเมริกันตัดสินใจ ว่าผู้หญิงควรมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง An Inconvenient Truth (2006)
She's a constituent. And a rich one, from the looks of it.เธอมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ฐานะร่ำรวย ดูจากการแต่งตัวสิ Let the Right One In (2010)
Don't tell me they are just votes only?อย่าบอกนะว่าพวกเขามีหน้าที่ออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้น Dae Mul (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกเสียงเลือกตั้ง[v.] (øksīeng leūaktang) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot   FR: voter ; voter à voix haute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poll[VT] ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน, Syn. ballot
poll[VI] ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน, Syn. ballot
plunk for[PHRV] ออกเสียงเลือกตั้ง, Syn. plump for
vote in[PHRV] เลือกตั้ง, See also: ออกเสียงเลือกตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
poll(vi) ลงคะแนนเสียง,ออกเสียงเลือกตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top