Search result for

ออกเดินทาง

(28 entries)
(0.0435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกเดินทาง-, *ออกเดินทาง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกเดินทาง    [V] depart, See also: start the journey, leave, Syn. เริ่มเดินทาง, Example: ยานลำนี้ออกเดินทางไปเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthāng) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out   FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; décoller

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hit the road, hit the trail (vi ) ออกเดินทาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depart    [VI] ออกเดินทาง, Syn. leave, set off
get off    [PHRV] ออกเดินทาง, See also: เริ่มเดินทาง, Syn. go away
leave for    [PHRV] ออกเดินทางไป, See also: เดินทางไป, ออกไปยัง
leave    [VI] ออกเดินทาง
move off    [PHRV] ออกเดินทาง, See also: ออกไป, เคลื่อนออกไป, Syn. move out
quit    [VT] ออกเดินทาง, See also: จากไป, Syn. depart, leave
sally    [VI] ออกท่องเที่ยว, See also: ออกเดินทาง
set forth    [IDM] ออกเดินทาง, See also: เริ่มเดินทาง, เริ่มต้น, Syn. go away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
push(พุช) vt.,vi.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง (บิลเลียด) ,รุกไปข้างหน้า,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เร้า,ขายยาเสพติด,เผยแพร่,รีบเดินทาง,ยื่นหรือขยายออก -Phr. (push off จากไป ออกเดินทาง)
put(พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง
sally(แซล'ลี) vt.,n. (การ,ผู้) ฝ่าวงล้อมออกมา,ออกเดินทางอย่างฉับพลัน,ตีโต้,ตอบโต้,ปล่อยออกมา,ปะทุ,ออกข้างนอก, See also: sallier n., Syn. dedouch
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)
waygoing(เว'โกอิง) adj.,n. (การ) จากไป,ออกเดินทาง,เกี่ยวกับผู้ที่กำลังเดินทางจากไป, Syn. going away

English-Thai: Nontri Dictionary
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
head(vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง
roll(vi) บด,กลิ้ง,คลึง,หมุน,ออกเดินทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出発[しゅっぱつ, shuppatsu] (n vt) ออกเดินทาง(เครื่องบิน เรือ), See also: S. 出る, A. 到着,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] Thai: ออกเดินทาง
経つ[たつ, tatsu] Thai: ออกเดินทาง English: to depart

German-Thai: Longdo Dictionary
anscheinend(adv) เป็นที่เห็นได้ชัด (ตัดสินหรือคาดการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสังเกตได้) เช่น Sein Koffer ist nicht mehr da. Anscheinend ist er schon weggefahren. กระเป๋าเดินทางของเขาไม่อยู่แล้ว เขาคงจะออกเดินทางไปแล้ว , See also: S. vermutlich, scheinbar,
Abfahrt(n) |die, nur Sg.| การจากไป, การออกเดินทาง เช่น Die Abfahrt ist vorverlegt. , See also: A. Ankunft,
sich auf den Weg machenเริ่มออกเดินทาง เช่น Wir machen uns auf den Weg nach Paris um sechs. พวกเราเริ่มออกเดินทางไปปารีสตอนหกโมง , See also: S. starten, aufbrechen, fortgehen,

French-Thai: Longdo Dictionary
prêt(adj) พร้อม, เสร็จ เช่น prêt á partir พร้อมออกเดินทาง

Are you satisfied with the result?

Go to Top