ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ออกนอกเส้นทาง

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกนอกเส้นทาง-, *ออกนอกเส้นทาง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In fact, I used to go out of my way to prove my mother wrong, that I wasn't cut out to be the best anything, I could only be me.ที่จริงแล้ว ฉันมักจะออกนอกเส้นทางของตัวเองเสมอ เพื่อพิสูจน์ว่าแม่ของฉันผิด ว่าฉันไม่ใช่คนที่เกิดมายอดเยี่ยม ในเรื่องอะไรสักอย่าง ฉันก็เป็นได้แค่ตัวฉันเอง The Joy Luck Club (1993)
Target has deviated from route and is heading to our next designated point at increased speed.เป้าหมายกำลังออกนอกเส้นทาง กำลังเพิ่มความเร็วมุ่งไปที่จุดต่อไป Ghost in the Shell (1995)
Captain Compass, I ' m not the one who veered off course.นี่คุณกัปตันรูปหล่อ ฉันไม่ใช่คนที่ทำให้เราออกนอกเส้นทางหรอกนะ Dark Harbor (1998)
Yeah but if we veer too far off course looking for her we'll never find the edge.ใช่ แต่ถ้าเราเปลี่ยนทิศทางไกลเกินไปออกนอกเส้นทางที่กำลังมองหาของเธอเราจะไม่พบขอบ Cubeº: Cube Zero (2004)
By the time we hit turbulence, we were a thousand miles off course.ตอนที่เราเจอ สภาพอากาศปรวนแปร... ...เราก็ออกนอกเส้นทางไปเยอะแล้ว Pilot: Part 1 (2004)
The pilot said we were over 1 ,000 miles off course.นักบินบอกว่า เราออกนอกเส้นทางไปกว่าพันไมล์ Tabula Rasa (2004)
Sir, the asset is deviating off course.ท่านครับ นักฆ่าวิ่งออกนอกเส้นทางครับ The Bourne Ultimatum (2007)
Well, how about we do some off-roading then?ดีล่ะ เป็นอย่างไร ถ้าเราจะขับออกนอกเส้นทางไป Prey (2007)
- How? We're already off the main road.- จะเจออย่างไร เมื่อพวกเราออกนอกเส้นทางหลักมา Prey (2007)
He's got off the reservation.เขาขับออกนอกเส้นทาง Transporter 3 (2008)
Bleecker Street is totally out of the direction.ถนนบลีกเกอร์นี่ออกนอกเส้นทางเลยนะ ตลกแล้ว New York, I Love You (2008)
What's heading our way?อะไร พวกเรากำลังออกนอกเส้นทางAir: Part 1 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกนอกเส้นทาง[v. exp.] (øk nøk senthāng) EN: wander   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out of the way[IDM] ออกนอกเส้นทาง
deviate[VI] ออกนอกเส้นทาง
out of the way[IDM] ออกนอกเส้นทาง
wander[VI] ออกนอกเส้นทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yaw(ยอ) vi. หันเห,แล่นเอียง,บินเอียง,เฉ,หันหัวออกนอกเส้นทาง vt. ทำให้หันเห n. การหันเห, Syn. roll,pitch,turn,toss,bend

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top