ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ออกนอกลู่นอกทาง

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกนอกลู่นอกทาง-, *ออกนอกลู่นอกทาง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We mustn't lead the young bride astray, must we, Jasper?เราต้องไม่ทําให้เจ้าสาว ออกนอกลู่นอกทางใช่มั้ย แจสเปอร์ Rebecca (1940)
Moving in the wrong direction....ออกนอกลู่นอกทางไปหมด As Good as It Gets (1997)
You're a freak. And I don't need you freaking me out.ลุงดูประหลาด และผมก็ไม่จำเป็น ต้องให้ลุงพาออกนอกลู่นอกทางหรอก Peaceful Warrior (2006)
right. don't stand out in any way.ค่ะ,หนูจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Well, if Michael's conscience doesn't get in the way.ใช่ ถ้าไมเคิลไม่ออกนอกลู่นอกทาง Under & Out (2008)
I think technically the "girl of my dreams"... would probably have, like, a really bodacious rack, you know.ผมว่า "สาวในฝัน" ของผม จริงๆแล้ว น่าจะเป็นสาวประเภทที่ออกนอกลู่นอกทางหน่อยๆ แบบ... 500 Days of Summer (2009)
We thought we'd had her out there too long and she'd gone off the rails.รู้สึกว่าเราปล่อยให้เธอมีอิสระมากไป จนออกนอกลู่นอกทาง Duplicity (2009)
Make sure you don't do anything stupid ever again.เพื่อที่นายจะได้ ไม่ออกนอกลู่นอกทางอะนะ? Cook (2009)
A dream about what her life would have been like if Karl hadn't died.คุณนี่หวานซะจริงๆ! ไม่ออกนอกลู่นอกทางไปจากคู่มือการแต่งงาน คงได้เวลาซักที If... (2010)
Hope we don't get anything out of left field.หวังว่าเราจะไม่ทำทุกอย่าง ออกนอกลู่นอกทาง The Internet Is Forever (2010)
Just don't, don't freak out.เพียงแค่ทำไม่ได้ไม่ออกนอกลู่นอกทาง Tangled (2010)
They're government-funded, but they've broken away.พวกเขาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่พวกเขาออกนอกลู่นอกทาง Girl's Best Friend (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freak out[PHRV] ออกนอกลู่นอกทาง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เปลี่ยนไปจากที่เคยหรือจากปกติ
go to the bad[IDM] กลายเป็นเสเพล, See also: ออกนอกลู่นอกทาง, ทำตัวเกเร
go wrong[PHRV] ประพฤติผิด, See also: ออกนอกลู่นอกทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า,มากกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด,ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
perverse(เพอเวิร์ซฺ') adj. ตรงกันข้าม,ผิดเหตุผล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,ประหลาด,วิปลาส,วิปริต,ชั่ว,ไม่ถูกต้อง,ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: perverseness n., Syn. contrary,obstinate,abnormal,wicked,corrupt
perversion(เพอเวอ'เ?ิน,-เชิน) n. พฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทาง,การกระทำที่ผิดปกติ,ความวิปริต,กามวิปริต,การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาต', Syn. deviaion
perversity(เพอเวอ'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความวิปริต,การออกนอกลู่นอกทาง
perversive(เพอเวอ'ซิฟว) adj. ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,วิปริต,บิดเบือน,นำไปในทางผิด,ใช้ในทางผิด, Syn. abnormal,deviating
pervert(เพอเวิร์ท') vt. ออกนอกลู่นอกทาง,นำไปในทางผิด,ใช้ในทางผิด,บิดเบือน,ทำให้เสื่อม n. (เพอ'เวิร์ท) ผู้กระทำกามวิปริต., See also: perverter n. pervertible adj., Syn. misconstrue

English-Thai: Nontri Dictionary
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น
perverse(adj) ดันทุรัง,ออกนอกลู่นอกทาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
pervert(n) การออกนอกลู่นอกทาง,การบิดเบือน
pervert(vt) ออกนอกลู่นอกทาง,บิดเบือน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top