Search result for

อวน

(46 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวน-, *อวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวน[N] seine, See also: fishnet, cast net, purse net, ring net, Syn. แห, Example: พ่อไปลากอวนแทบจะทุกวัน, Count unit: ปาก, Thai definition: ชื่อเครื่องจับปลา มีหลายชนิด ถักเป็นตาข่าย ผืนยาว ใช้ล้อมจับปลา
อวนลอย[N] floating seine, See also: gill seine, Example: ชาวประมงที่มีทุนทรัพย์น้อยก็ใช้อวนลอยเพื่อหาปลา, Count unit: ปาก, Thai definition: อวนที่ใช้ในทะเลชนิดไม่มีเครื่องถ่วง ใช้จับปลาโดยผูกกับเรือและลูกทุ่น
อวนลาก[N] otter trawl, See also: trawl, Syn. กัดลาก, Example: ชาวบ้านแถบนี้จับปลาด้วยการใช้อวนลาก, Count unit: ปาก, Thai definition: อวนชนิดที่ใช้ผูกตอนกลางอวนไว้กับเรือจับปลาริมตลิ่งโดยใช้คนลากวงอวนเข้าหาตลิ่ง ปลาถูกติดอยู่ในวงอวนต้อนไปจนริมตลิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวนน. ชื่อเครื่องจับปลา มีหลายชนิด ถักเป็นตาข่ายผืนยาว ใช้ล้อมจับปลา.
อวนรุนน. อวนที่มีลักษณะคล้ายถุง ปากอวนประกอบกับคันรุน ติดตั้งบริเวณหัวเรือ รุนเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์น้ำที่อยู่ด้านหน้าปากอวนเข้ามาติดอยู่ที่ก้นถุงอวน ใช้ทำการประมงในระดับน้ำลึกไม่เกิน ๑๕ เมตร.
อวนลอยน. อวนชนิดที่ไม่มีเครื่องถ่วง ใช้ผูกมุมขอบบนของอวนกับเรือ อีกมุมหนึ่งผูกกับทุ่น ปล่อยให้อวนลอยไป, กัดวาง ก็เรียก.
อวนลากน. อวนชนิดที่ใช้ผูกตอนกลางอวนไว้กับเรือ คนหนึ่งอยู่ข้างตลิ่งยึดคันไม้ชายอวนข้างหนึ่งไว้ และอีกคนหนึ่งจับคันไม้ชายอวนอีกข้างหนึ่งเดินลุยนํ้าเป็นรูปครึ่งวงกลมเข้าตลิ่ง, กัดลาก ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gillnettingอวนลอย [TU Subject Heading]
Trawls and trawlingอวนและการลากอวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Oh you cutes.- โอวน่ารักเชียว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Simca, this is not the time to discuss this. She's getting a divorce.นี่ไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่อวนี้ เธอกำลังจะหย่า Julie & Julia (2009)
Dude, I so smell bacon.พวก ฉันได้กลิ่นเบคอนตลบอบอวนไปทั่ว Better Call Saul (2009)
- I'm just a little sore.- ฉันเเค่ปวดเอวนิดหน่อย Fix (2009)
Oh, that's my least favorite sentence. Start talking.อวนั่นเป็นประโยคที่ฉันชอบน้อยที่สุด ว่ามาสิ The Wrath of Con (2009)
However she did this, we need to find out.ยังไงเธอก็ทำเรื่อวนี้ เราต้องหาทางให้ได้ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน Abiquiu (2010)
I mean she had a few good rides left in her.แต่อย่าทำแบบนั้น ฉันหมายถึงเธอมีดีตรงเอวนี่แหล่ะ Episode #1.6 (2010)
She's pull a haul just as good as any guy on these docks.เธอลากอวนได้เก่งเท่ากับผู้ชายในท่านี้ Exit Wounds (2010)
The point is, you just have to think about fishing nets.ประเด็นคือ แกคิดถึงอวนจับปลาสิ Hanamizuki (2010)
In short, you spread the net out like thisง่ายๆเลยนะ แกต้องเหวี่ยงอวนออกไปแบบนี้ Hanamizuki (2010)
Then, when you're pulling the net in, you must at once..แล้ว เวลาที่ดึงอวนเข้ามา แกต้องทำในครั้งเดียว.. Hanamizuki (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวน[n.] (uan = ūan) EN: seine ; fishnet ; cast net ; purse net ; ring net   FR: filet de pêche [m] ; seine = senne [f]
อวนครอบ[n. exp.] (uan khrøp) EN: falling net   
อวนจมกุ้ง[n. exp.] (uan jom kung) EN: shrimp trammel net   
อวนลอย[n. exp.] (uan løi) EN: floating seine ; gill seine   
อวนลาก[n. exp.] (uan lāk) EN: otter trawl ; trawl   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flue[N] แห, See also: อวน, Syn. fishing net
purse seine[N] อวน
seine[N] อวน, See also: ตาข่ายจับปลาขนาดใหญ่, Syn. dragnet, fishnet, net, trawl
trawl[N] อวนลาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunt(บันทฺ) {bunted,bunting,bunts} vi.,vt.,n. (การ) ขวิด,ชน,ชนด้วยเขา,ตีลูกเบา,ตีลูกสั้น ,ส่วนใบเรือที่โปร่งลม,ตัวอวน,ตัวแห
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
drift anchorn. สมอเรือ,อวนใต้น้ำ
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.
trawl(ทรอล) n. อวนจับปลาในน้ำลึก ใช้เรือลาก,สายตะขอจับปลาทะเล. vt.,vi.จับปลาด้วยอวนหรือสายตะขอ,ลากอวน,ตกปลาด้วยวิธีลากเบ็ดช้า ๆ, Syn. trawlnet
trawl boatเรือลากอวนจับปลา
trawler(ทรอล'เลอะ) n. เรือลากอวนจับปลา,คนลากอวนจับปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
net(n) อวน,แห,ตาข่าย,มุ้ง,เครื่องจับ
seine(n) อวน,แห
seine(vi) ลากอวน,ทอดแห
trawl(n) อวน
trawl(vt) ตีอวน,ลากอวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Surrounding Nets (n) อวนล้อมจับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top