ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อวน

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวน-, *อวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวน[N] seine, See also: fishnet, cast net, purse net, ring net, Syn. แห, Example: พ่อไปลากอวนแทบจะทุกวัน, Count unit: ปาก, Thai definition: ชื่อเครื่องจับปลา มีหลายชนิด ถักเป็นตาข่าย ผืนยาว ใช้ล้อมจับปลา
อวนลอย[N] floating seine, See also: gill seine, Example: ชาวประมงที่มีทุนทรัพย์น้อยก็ใช้อวนลอยเพื่อหาปลา, Count unit: ปาก, Thai definition: อวนที่ใช้ในทะเลชนิดไม่มีเครื่องถ่วง ใช้จับปลาโดยผูกกับเรือและลูกทุ่น
อวนลาก[N] otter trawl, See also: trawl, Syn. กัดลาก, Example: ชาวบ้านแถบนี้จับปลาด้วยการใช้อวนลาก, Count unit: ปาก, Thai definition: อวนชนิดที่ใช้ผูกตอนกลางอวนไว้กับเรือจับปลาริมตลิ่งโดยใช้คนลากวงอวนเข้าหาตลิ่ง ปลาถูกติดอยู่ในวงอวนต้อนไปจนริมตลิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวนน. ชื่อเครื่องจับปลา มีหลายชนิด ถักเป็นตาข่ายผืนยาว ใช้ล้อมจับปลา.
อวนรุนน. อวนที่มีลักษณะคล้ายถุง ปากอวนประกอบกับคันรุน ติดตั้งบริเวณหัวเรือ รุนเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์น้ำที่อยู่ด้านหน้าปากอวนเข้ามาติดอยู่ที่ก้นถุงอวน ใช้ทำการประมงในระดับน้ำลึกไม่เกิน ๑๕ เมตร.
อวนลอยน. อวนชนิดที่ไม่มีเครื่องถ่วง ใช้ผูกมุมขอบบนของอวนกับเรือ อีกมุมหนึ่งผูกกับทุ่น ปล่อยให้อวนลอยไป, กัดวาง ก็เรียก.
อวนลากน. อวนชนิดที่ใช้ผูกตอนกลางอวนไว้กับเรือ คนหนึ่งอยู่ข้างตลิ่งยึดคันไม้ชายอวนข้างหนึ่งไว้ และอีกคนหนึ่งจับคันไม้ชายอวนอีกข้างหนึ่งเดินลุยนํ้าเป็นรูปครึ่งวงกลมเข้าตลิ่ง, กัดลาก ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gillnettingอวนลอย [TU Subject Heading]
Trawls and trawlingอวนและการลากอวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It used to smell up the joint something awful... and the hacks used to die, but he still cooked a great steak.กลิ่นตลบอบอวนไปทั่วห้องขัง แต่ยังไงเขาก็ทำเนื้ออร่อย Goodfellas (1990)
You can't get any further away before you start coming back.ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือวนกลับแล้ว The Truman Show (1998)
Yemanja, goddess of the sea, she fills our nets with fish every day.ยีแมนจา ธิดาเจ้าสมุทร ผู้นำปลามาติดอวนเราเต็มล้นทุกวัน Woman on Top (2000)
Hello. I am Professor Trelawney....สิ่งที่เห็น ชั้นคือศาสตราจารย์ ทรีลอวนี Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
When it gets back to the A end.... Curve that around.แล้วพอมันมาถึงปลาย A คือวนครบรอบ เจ้าตุ๊กตาล้มลุก... Primer (2004)
Boeun, I can't hold myself!โบอวน,ฉันอั้นไม่ไหวแล้วนะ! My Little Bride (2004)
Boeun. Boeun Miss Kim's at the door!โบอวน โบอวน คุณ คิม มาอยู่ที่หน้าประตูแล้ว My Little Bride (2004)
Hey, Boeun...โบอวน My Little Bride (2004)
PARK Joo-yeon! You come up here, too!ปาร์ค จู-ยอวน ออกมาด้วย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Joo-yeon, what is 'humanitarianism'?จู-ยอวน , มนุษยชาติคืออะไร? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Still, we dragged that entire lake.รู้มั้ย.. เราลากอวนทั่วทะเลสาป แล้วก็ใช้สัญญาณโซนาร์หาแล้ว ผมมั่นใจว่าข้างล่างน่ะ ไม่มีอะไรแน่ Dead in the Water (2005)
You want me to take you to Antarctica in the dead of winter on a 70-foot fishing trawler?นายจะให้ชั้นพาไปแอนตาร์กติกา ตอนฤดูหนาวสุดโหด ด้วยเรือลากอวน 70 ฟุตเนี่ยนะ Eight Below (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวน[n.] (uan = ūan) EN: seine ; fishnet ; cast net ; purse net ; ring net   FR: filet de pêche [m] ; seine = senne [f]
อวนครอบ[n. exp.] (uan khrøp) EN: falling net   
อวนจมกุ้ง[n. exp.] (uan jom kung) EN: shrimp trammel net   
อวนลอย[n. exp.] (uan løi) EN: floating seine ; gill seine   
อวนลาก[n. exp.] (uan lāk) EN: otter trawl ; trawl   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flue[N] แห, See also: อวน, Syn. fishing net
purse seine[N] อวน
seine[N] อวน, See also: ตาข่ายจับปลาขนาดใหญ่, Syn. dragnet, fishnet, net, trawl
trawl[N] อวนลาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunt(บันทฺ) {bunted,bunting,bunts} vi.,vt.,n. (การ) ขวิด,ชน,ชนด้วยเขา,ตีลูกเบา,ตีลูกสั้น ,ส่วนใบเรือที่โปร่งลม,ตัวอวน,ตัวแห
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
drift anchorn. สมอเรือ,อวนใต้น้ำ
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.
trawl(ทรอล) n. อวนจับปลาในน้ำลึก ใช้เรือลาก,สายตะขอจับปลาทะเล. vt.,vi.จับปลาด้วยอวนหรือสายตะขอ,ลากอวน,ตกปลาด้วยวิธีลากเบ็ดช้า ๆ, Syn. trawlnet
trawl boatเรือลากอวนจับปลา
trawler(ทรอล'เลอะ) n. เรือลากอวนจับปลา,คนลากอวนจับปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
net(n) อวน,แห,ตาข่าย,มุ้ง,เครื่องจับ
seine(n) อวน,แห
seine(vi) ลากอวน,ทอดแห
trawl(n) อวน
trawl(vt) ตีอวน,ลากอวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Surrounding Nets (n) อวนล้อมจับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top