ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่าลืม

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่าลืม-, *อย่าลืม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่าลืม[V] Don't forget

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two lumps of sugar and some milk, please. Same with my tea, don't forget.นํ้าตาล 2 ก้อนและนมอีกหน่อย ชาผมก็ดื่มแบบนี้อย่าลืมล่ะ Rebecca (1940)
-Don't forget the cannoli!- อย่าลืม Cannoli! The Godfather (1972)
Don't forget. Two shots apiece in the head as soon as you come out.อย่าลืม คนละสองนัดในหัวทันทีที่คุณออกมา The Godfather (1972)
Remember that broken basement window around by the side.อย่าลืมล่ะ เข้าไปทางช่องหน้าต่างที่แตกด้านข้าง Phantasm (1979)
But remember!อย่าลืมนะ The Road Warrior (1981)
Remember one thing: That is more than just a tanker of gas.อย่าลืมนะว่า มันไม่ใช่เพียงแค่ถังน้ำมันหรอก The Road Warrior (1981)
Don't forget Michaelson, chapters four and five, for next time.ฮึม, อย่าลืม.. มิชเชลสัน, บทที่ 4 และ 5 ในครั้งหน้า Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The others may follow you, but you forget I knew you when you were a boy.คนอื่นอาจทำตาม แต่อย่าลืมสิ ฉันรู้จักคุณตั้งแต่เด็ก Gandhi (1982)
Don't forget to write.อย่าลืมที่จะเขียน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Make sure my thinkworks are extra tight, and I will formulate a plan.อย่าลืมการใช้ความคิดของผมให้ดี ผมจะหาทางจัดการเอง Return to Oz (1985)
Make sure you do the head, so it can see where it's going.อย่าลืมให้หัวมองเห็นทางด้วยล่ะ Return to Oz (1985)
And make sure you bring back that chicken!อย่าลืมจับเจ้าไก่นั่นมาด้วย! Return to Oz (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่าลืม [v. exp.] (yā leūm) EN: don't forget (to)   FR: n'oubliez pas (de)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top