ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างเลวร้าย

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างเลวร้าย-, *อย่างเลวร้าย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something bad happened here.มีบางอย่างเลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
An opportunity that you have abused in the worst way.แต่คุณก็ได้ใช้มันอย่างเลวร้ายที่สุด The Constant Gardener (2005)
If I don't do this, something terrible will happen.บางอย่างเลวร้ายจะเกิดขึ้น Compulsion (2005)
I didn't say "vampire." Came awfully close.ฉันไม่ได้พูดว่าแวมไพร์ มันใกล้เคียงอย่างเลวร้าย Dr. Feelgood (2007)
It's horrible.ทุกอย่างเลวร้ายมาก O Brother, Where Bart Thou? (2008)
It meant that the man who had committed the greatest felony in American political history would never stand trial.เราหมายถึงชายคนที่\ ก่ออาชญากรรมอย่างเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย Frost/Nixon (2008)
And, trust me, it always ends badly.และเชื่อฉัน.. มันจะจบอย่างเลวร้าย The Art of the Deal (2008)
Something terrible happened here.เกิดอะไรบางอย่างเลวร้ายที่นี่ คุณกำลังพูดเรื่องอะไรน่ะ Chapter Five 'Exposed' (2009)
It'll be a big, fat cut to black, and that'll be it for you.มันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปอีก เพราะสิ่งที่คุณทำ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- I've done something very bad, hiro.ผมทำบางสิ่งลงไป อย่างเลวร้ายมาก ฮิโร่ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
And I will finally reveal the ulterior motive behind my evil and diabolical return to mystic falls.และในที่สุดฉันจะเปิดเผย แรงจูงใจที่ซ่อนแร้นนี้ เบื้องหลังการเป็นปีศาจ และการกลับมาอย่างเลวร้ายที่สุด ในเมืองมิซติกฟอลส์แห่งนี้ History Repeating (2009)
You being here now will set things in motion that will end very badly for you.นั่นจะทำให้ทุกอย่าง เคลื่อนไปหาจุดจบ อย่างเลวร้ายสำหรับคุณ A561984 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awfully[ADV] อย่างเลวร้าย, Syn. poorly, horribly, badly
dreadfulness[N] ความน่ากลัว, See also: อย่างเลวร้าย
in the gutter[IDM] อย่างเลวร้าย, See also: อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า
into the gutter[IDM] อย่างเลวร้าย, See also: อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า
nefariously[ADV] อย่างเลวร้าย, See also: อย่างร้ายกาจ
terribly[ADV] อย่างเลวร้าย, Syn. horribly, frightfully, badly, fatally, fearfully

English-Thai: Nontri Dictionary
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top