ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างรอบคอบ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างรอบคอบ-, *อย่างรอบคอบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so I wanted to read every word carefully.ฉันเลยอยากจะอ่านทุกๆคำ อย่างรอบคอบ The One with the Jellyfish (1997)
Those familiar words open every graduation address at Smallville High and I use them deliberately, because the rest of my speech will not be so reassuring.คำพูดเปิดงานที่คุ้นเคยทุกๆ ปี ของโรงเรียนของเรา ฉันจะใช้มันอย่างรอบคอบที่สุด เพราะว่ายิ่งพูดมาก อาจจะทำให้ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ X-Ray (2001)
What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest.การยุบบรรษัทยูเนียนออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย นำทรัพย์สินของบรรษัทมาขายอย่างรอบคอบภายใต้คำสั่งศาล ขายให้แก่คนอื่นที่จะประกอบการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน The Corporation (2003)
As a father, I implore you to choose your three soldiers wisely.แต่ในฐานะพ่อแล้ว ข้าขออ้อนวอนให้เจ้า คัดเลือกทหารทั้ง 3 นายอย่างรอบคอบ Mulan 2: The Final War (2004)
Unless there's new information you can provide for us, we've already reviewed Mr. Burrows's case thoroughly.ถ้าคุณไม่มีข้อมูลใหม่มาให้เรา เราคงทำอะไรไม่ได้ เราตรวจคดีนี้อย่างรอบคอบแล้ว Cute Poison (2005)
We orchestrated all of this with the greatest care everything that's happened.เราเตรียมการเรื่องทั้งหมด อย่างรอบคอบที่สุด ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น.. The Wicker Man (2006)
That sounds deliberate.นั่นฟังเหมือนคิดอย่างรอบคอบ Veritas (2008)
You must think carefully about how to use your moneyคุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเรื่องการใช้เงิน The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
I believe I told you to first think of how to carefully use the moneyผมเชื่อว่าได้บอกคุณไปแล้วว่า สิ่งแรกที่คุณควรทำคือไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าจะใช้เงินก้อนนี้อย่างไร The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Spend it wisely, huh?ใช้อย่างรอบคอบ,เห้อ? Confessions of a Shopaholic (2009)
After much consideration, we have decided to stay in communication with Earth.หลังจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เราตัดสินใจที่คงการติดต่อกับโลกไว้ Earth (2009)
This one has to be done with discretion.สิ่งนี้ควรจะทำอย่างรอบคอบ The Bond in the Boot (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberately[ADV] อย่างรอบคอบ, See also: อย่างสุขุม
prudently[ADV] อย่างรอบคอบ, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. carefully, wisely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ,ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ,การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
hand-pickvt. หยิบด้วยมือ,เลือกด้วยมือตัวเองอย่างรอบคอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
elaborate(adj) ที่ประณีต,อย่างรอบคอบ,ซับซ้อน,ละเอียด,ที่บรรจง
elaboration(n) การทำอย่างประณีต,การกระทำอย่างรอบคอบ,รายละเอียดเพิ่มเติม

German-Thai: Longdo Dictionary
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top