ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างพินิจพิเคราะห์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างพินิจพิเคราะห์-, *อย่างพินิจพิเคราะห์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อย่างพินิจพิเคราะห์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อย่างพินิจพิเคราะห์*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemplate[VT] สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. gaze at, notice
fixedly[ADV] อย่างจดจ่อ (จ้องดู), See also: อย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. intently
scrutinizingly[ADV] อย่างพินิจพิเคราะห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top