ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างกระจ่าง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างกระจ่าง-, *อย่างกระจ่าง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Huh?ทุกอย่างกระจ่างแล้ว Big (1988)
'We got what we needed. It's all tied off. It's over.'(เราได้ในสิ่งที่เราต้องการ ทุกอย่างกระจ่างแล้ว มันจบแล้ว) The Bourne Supremacy (2004)
Summers have passed fleetingly since I was your age, but I remember each with poignant clarity.ตอนที่อายุเท่าเธอ ซัมเมอร์ของครูนั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ว่าครูยังจำได้อย่างกระจ่างชัด High School Musical 2 (2007)
An origin it shares with the word "lucid" meaning "to think or see clearly."มีต้นกำเนิดมาจากคำว่า "Lucid" ที่แปลว่า "การคิดหรือมองเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง" Frankie & Alice (2010)
An origin it shares with the word "lucid" meaning "to think or see clearly."มีต้นกำเนิดมาจากคำว่า "Lucid" ที่แปลว่า "การคิดหรือมองเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง" Frankie & Alice (2010)
Yes, the e-mail that you sent to Professor Lawford makes that pretty clear.ใช่, อีเมล์นั่นที่เธอส่งถึงอาจารย์ลอว์ฟอร์ด ทำให้ทุกอย่างกระจ่างมาก Goodbye, Columbia (2010)
♪ To make things clearที่จะทำให้ทุกอย่างกระจ่างชัด The Spanish Teacher (2012)
The thing pitches itself really.ทุอย่างกระจ่างแล้วนะครับ Dial M for Mayor (2012)
Of course. It all makes sense now.ต้องใช่แน่ๆ ทุกอย่างกระจ่างแล้ว Secret's Safe with Me (2012)
In light of that, all charges against your son are being dropped.เมื่อทุกอย่างกระจ่าง ข้อหาทั้งหมด ที่ยื่นฟ้องลูกชายคุณเป็นอันยกเลิก Damaged (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidently[ADV] อย่างชัดเจน, See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด, Syn. clearly, obviously

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top