ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ในเส้นทาง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ในเส้นทาง-, *อยู่ในเส้นทาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ในเส้นทาง[V] be in the way, Ant. ออกนอกเส้นทาง, Example: เขาสามารถครองตัวอยู่ในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา, Thai definition: อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Car 375, en route to the scene!รถหมายเลข 375 กำลังอยู่ในเส้นทาง Akira (1988)
I was in the path of the tornado.ผมอยู่ในเส้นทางของพายุทอร์นาโด The Shawshank Redemption (1994)
We must hold to this course, west of the Misty Mountains, for 40 days.เราต้องอยู่ในเส้นทางตะวันตกของเทือกเขามิสตี้เป็นเวลา40วัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Break in the line could be anywhere.ให้อยู่ในเส้นทาง แล้วตามมา ห้ามเฉไฉนะ The Cave (2005)
But if I hadn't done what I had to do, we wouldn't be on our way to see 'em right now, would we?แต่มันไม่มีทางเลือก ก็จะให้ทำยังไงล่ะ เราไม่หวังจะเจอพวกมันอยู่ในเส้นทางตอนนี้ ต้องการหรือ? Manhunt (2006)
He was on the trail of a fossil graveyard.เขาอยู่ในเส้นทางของ สุสานฟอสซิล 65 Million Years Off (2007)
Now we know the direction of the shot.ตอนนี้เรารู้ทิศทางของการยิง เรามี 2 รูที่อยู่ในเส้นทางการยิง Bang, Bang, Your Debt (2007)
"You are the one in the path of my dreams"คุณคือคนเดียวที่อยู่ในเส้นทาง แห่งความฝันของฉัน Namastey London (2007)
- Stay your course.- อยู่ในเส้นทางไว้\ Eagle Eye (2008)
We're en route.เราอยู่ในเส้นทางแล้ว Chuck Versus the First Date (2008)
He's in transit on route 3 heading to lincoln tunnel.อยู่ที่ไหน? เขาอยู่ในเส้นทางสาย 3 มุ่งหน้าไปอุโมงค์ลินคอน The Dreamscape (2008)
He thought he was on course, but there was no way to be certain.เขาคิดว่าอยู่ในเส้นทางที่วางไว้ แต่ไม่มีอะไรที่พอจะยืนยันได้ Doubt (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on[PHRV] อยู่ในเส้นทาง, See also: อยู่ในทิศทาง, Syn. keep on, remain on, stay on
be upon[PHRV] อยู่ในเส้นทาง, See also: อยู่ในทิศทาง, Syn. keep on, remain on, stay on
off the beaten track[IDM] อยู่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top