ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ในที่

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ในที่-, *อยู่ในที่*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's somebody in here.มีใครบางคนที่อยู่ในที่นี่ Pinocchio (1940)
He's in here somewhere.เขาอยู่ในที่นี่ที่ไหนสักแห่ง Pinocchio (1940)
- Buddy, you're in my seat.- เพื่อนสนิทคุณอยู่ในที่นั่งของฉัน 12 Angry Men (1957)
Yeah, you're doin' great. Just great, fella. You stay in there and pitch.ใช่คุณกำลัง doin 'ที่ดี เพียงแค่ดีหนุ่ม, คุณจะอยู่ในที่นั่นและสนาม 12 Angry Men (1957)
Sitting in his Nowhere Landนั่งอยู่ในที่ดินของเขาที่ไหน Yellow Submarine (1968)
And take up residence Out yonder, in spaceแล้วไปอยู่ในที่แสนไกลในห้วงอวกาศ The Little Prince (1974)
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน The Blues Brothers (1980)
You got us into this parking lot, pal.คุณให้เราอยู่ในที่จอดรถนี้เพื่อน ตอนนี้คุณให้เราออกไป The Blues Brothers (1980)
- There's pants and burgers. - Yeah, lots of space in this mall.กางเกงและแฮมเบอร์เกอร์นั่น ใช่ ที่ว่างอย่างมากอยู่ในที่เดินเล่นนี้ The Blues Brothers (1980)
The rest of the band's in the parking lot getting our stuff.คนอื่นๆของวงอยู่ในที่จอดรถพร้อมกับอุปกรณ์ของเรา The Blues Brothers (1980)
- I'll kill you !- ให้เขาไปอยู่ในที่พักของนายได้เปล่า - ไม่เอา.. ฉันไม่อยากให้มันอยู่ที่พักฉัน The Thing (1982)
- We are in trouble, Dorothy.-เรากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะดอโรธี Return to Oz (1985)

English-Thai: Longdo Dictionary
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics. , S. permission to be absent ,
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be upon[PHRV] เข้าที่, See also: อยู่ในที่, อยู่ในตำแหน่ง, Syn. keep on, remain on, stay on
in place[IDM] เข้าที่, See also: อยู่ในที่
keep someone out of harm's way[IDM] อยู่ในที่ปลอดภัย, See also: ทำสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย, Syn. be out of
nestle[VI] อยู่ในที่กำบัง, See also: ตั้งพักพิงอยู่, อยู่ใต้ร่มเงา, ตั้งรกรากอยู่ตามที่พึงพอใจ, ตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติอยู่ใน
sit tight[PHRV] อยู่ในที่เดียวกัน, See also: อยู่รวมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.
localise(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
localize(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
sty(สไท) n. โรคกุ้งยิง, Syn. stye) ,คอกหมู,ที่สกปรก vi.,vt. (ใส่ให้) อยู่ในที่สกปรก,อยู่ในเล้าหมู
tabernacle(แทบ'เบอนะเคิล) n. ปะรำ,กระโจม,ศาลเจ้า,ห้องพระ,ที่อยู่อาศัย,ที่พักอาศัยชั่วคราว vi. (จัดให้) อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว., See also: tabernacular adj., Syn. tent
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top