ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ในตำแหน่ง

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ในตำแหน่ง-, *อยู่ในตำแหน่ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
And a man in my position can't afford to be made to look ridiculous!และคนที่อยู่ในตำแหน่งของฉันไม่สามารถที่จะทำเพื่อดูไร้สาระ! The Godfather (1972)
If I was in his position, I'd try to pick up some information.ถ้าผมอยู่ในตำแหน่งของเขา ผมจะพยายามที่จะรับ First Blood (1982)
There is a launch window in 31 days when Earth is in the proper position.มีหน้าต่างเปิดตัวใน 31 วันคือ เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม 2010: The Year We Make Contact (1984)
By using all of Discovery's fuel now, Discovery will not be in proper position to rendezvous with Earth.อีกครั้ง โดยการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงทั้งหมดของดิสคัเฟอรีในขณะนี้ ดิสคัเฟอรีจะไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่เหมาะสม ไปพบกับโลก 2010: The Year We Make Contact (1984)
You are in a position unsuitable to give orders.คุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ที่จะให้คำสั่งซื้อ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He promised to raise me and my mother's son as his honored children, the highest position.เขาสัญญาจะเลี้ยงดูแม่กับน้องชาย ให้เหมือนกับลูกของตัวเองจริงๆ อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด The Joy Luck Club (1993)
Your position? Over.) ฐานเรียก Red Bird คุณอยู่ในตำแหน่งไหม เปลี่ยน Squeeze (1993)
You know I respect you and all. But just don't put me in this position, all right?คุณรู้ว่าฉันเคารพคุณและทุก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ทั้งหมดหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
Major Kusanagi, Section 6 is in position and ready to move in.คุซานากิ แผนก 6 อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเข้าไปแล้วครับ Ghost in the Shell (1995)
- Squad B in position. - Squads A and C, okay.หน่วย B อยู่ในตำแหน่งแล้ว หน่วย A และ C, พร้อม Ghost in the Shell (1995)
I'm on the committee.ฉันได้อยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการ / ได้รับพิจารณาแล้ว City of Angels (1998)

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put in[PHRV] อยู่ในตำแหน่งที่, See also: อยู่ในอันดับ (การแข่งขัน), Syn. place behind, place in
remain down[PHRV] อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า, See also: อยู่ต่ำกว่า, Syn. keep down, stay down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
predecessor(พรีดิเซส'เซอะ,เพรด'-) n. ผู้มาก่อน,ผู้อยู่ในตำแหน่งคนก่อน,บรรพบุรุษ,สิ่งที่มีอยู่ก่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top