Search result for

อปาจี

(2 entries)
(2.413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อปาจี-, *อปาจี*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อปาจี(อะ-) น. ทิศใต้.
อปาจี(อะ-) น. ทิศใต้.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

อปาจี

 


  

  อปาจี
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
VAX, vex, Vick, VJ, Viki, Vyky, VCR, XXL, bxs, VG, vs, V's, VGA, Vic, vac, veg, viz, wok, Axe, VHS, exp, ext, lxi, xxi, xxv, xxx, Va's, Vi's, Vt's *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
ZK, k, v, x, Volk, buk, IX, VI, VW, XI, XP, ex, xi, AOK, Axt, DRK, FKK, IHK, Lok, PKK, Pik, Ulk, VDE, VDI, VGA, VHS, VII, VPN, VfB, vag, van, via, vom, von, vor, kt, exakt, Volt, Akt, Fkt, Xon, Exot, Fakt, Pakt, Sekt, Takt, Vogt, vorn, büken, Vakuen, Haken, Küken, Laken, Viren, haken, ulken *

Similar FRENCH words suggested by aspell:
vexa, vexe, vexé, val, vil, vol, vs, ex, px, va, vu, xi, VHS, van, vas, ver, vis, vos, vus, vêt, VME, axa, axe, axé, tek, var, via, vie, vif, vin, vit, vue, vît *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top