Search result for

อนุสาวรีย์

(41 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุสาวรีย์-, *อนุสาวรีย์*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อนุสาวรีย์ (n ) 纪念碑 ( jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสาวรีย์[N] monument, Example: ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาที่อนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงวีรชนผู้ล่วงลับ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุสาวรีย์(อะนุสาวะรี) น. สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญเป็นต้น เช่น อาคาร หลุมฝังศพ รูปปั้น.
กู่ ๑อนุสาวรีย์, กุฏิ, เจดีย์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monumentsอนุสาวรีย์ [TU Subject Heading]
Natural monumentsอนุสาวรีย์ธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Sepulchral monumentsอนุสาวรีย์ที่ฝังศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chose a monument.เลือกอนุสาวรีย์ The Russia House (1990)
Memorial statue?แค่อนุสาวรีย์เหรอ? Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
, honoring the memory of antonio bay's founding fathers, so get on down to the town hall and check out the monument, ...to those four brave men, one of whom was my great-great-grandfather,เพื่อเป็นเกียรติและการรำลึก ของเหล่าผู้ที่ค้นพบอ่าวแอนโตนิโอ ฉะนั้นถ้าหากมีเวลาเชิญคุณแวะที่ ศาลากลางเมืองและเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ ของ 4 วีรชน The Fog (2005)
Monuments should be erected in my honor.ควรจะตั้งอนุสาวรีย์ เพื่อให้เป็นเกียรติกับผม The Devil Wears Prada (2006)
Here's Bunker Hill Monument.ที่นี่บังเกอร์ฮิลล์เป็นอนุสาวรีย์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Big Z Memorial Surf Off.ทีมงาน อนุสาวรีย์ บิ๊ก ซี Surf's Up (2007)
And... there's the Statue.นั่น... อนุสาวรีย์เสรีภาพ. The Visitor (2007)
Sometimes Tarek would point at the Statue and jump up and down like we're arriving in New York for the first time.บางที อยากไปที่อนุสาวรีย์นั่น แล้วอยากขึ้นๆ ลงๆ มัน เหมือนเรามาถึง นิวยอร์คเป็นครั้งแรกเลย. The Visitor (2007)
Can you go up in the Statue?เราขึ้นไปข้างนั่นอนุสาวรีย์ได้มั้ย? The Visitor (2007)
Like a crazy-ass motherfucking Paul Bunyan pig.ตัวใหญ่อย่างกับอนุสาวรีย์หมีควาย To Love Is to Bury (2008)
Stick to the shore... Pass the... monument, the church is on the left.เลียบฝั่งไป ผ่าน \ อนุสาวรีย์ โบสถ์ อยู่ทางซ้าย Made of Honor (2008)
I thought I saw the statue of libertyผมคิดว่า ผมเห็นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ Air: Part 3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cenotaph[N] อนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงผู้ตายซึ่งเสียชีวิตในที่อื่น
mausoleum[N] อนุสาวรีย์บรรจุศพ, Syn. memorial, monument
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone
Statue of Liberty[N] อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพของอเมริกา
tomb[N] อนุสาวรีย์สำหรับคนตาย, Syn. monument

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
mausoleum(มอซะลี'อัม) n. อนุสาวรีย์บรรจุศพ,อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สุสานบรรจุศพหลายศพ pl. mausoleums,mausolea
monument(มอน'นิวเมินทฺ) n. อนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,คำสรรเสริญสำหรับบุคคล, Syn. memorial
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
stone(สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน,
truss(ทรัส) vt. มัด,ผูก,ยึด,รัด (ด้วยเข็มขัดรัดไส้เลื่อน) ,จับ,ตะปบ (เหยื่อ) . n. โครงยึด,เสาค้ำสะพานรถไฟที่ข้ามเหว,มัด (หญ้า,ฟาง) ,สายรัดไส้เลื่อน,เสาค้ำหลังคา,ช่อดอกไม้,สายค้ำ,ปีกค้ำอนุสาวรีย์., See also: trusser n., Syn. prop,fra

English-Thai: Nontri Dictionary
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
memorial(n) อนุสรณ์,สิ่งเตือนความทรงจำ,อนุสาวรีย์,ที่ระลึก
monolith(n) หินก้อนใหญ่,เสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์
monument(n) อนุสาวรีย์
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ
stone(n) เพชรพลอย,หิน,น้ำหนัก14ปอนด์,ก้อนนิ่ว,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top