ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนุสรณ์

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุสรณ์-, *อนุสรณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสรณ์[N] remembrance, See also: commemoration, memory, recollection, recalling, souvenir, Syn. เครื่องระลึก, ที่ระลึก, Example: ทางสมาคมได้ตีพิมพ์หนังสือรวมเขียนจากนักวิชาการ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน, Notes: (บาลี)
อนุสรณ์สถาน[N] monument, Example: ท่านเป็นผู้ที่จัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนเดือนตุลา, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่เป็นการแสดงความระลึกถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุสรณ์น. เครื่องระลึก, ที่ระลึก.
อนุสรณ์ก. ระลึก, คำนึงถึง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monumentอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Memorialsอนุสรณ์สถาน [TU Subject Heading]
War memorialsอนุสรณ์สถานสงคราม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have these beads and baubles, mementos of old flames.ฉันมีเครื่องประดับจำพวกลูกปัด ลูกแก้ว อนุสรณ์ให้ระลึกถึงไฟเก่าๆในตัว Mannequin: On the Move (1991)
He's a relic.เป็นแค่อนุสรณ์เท่านั้น Robots (2005)
They built the Relical A memorial to remind us what we've survive.พวกเขาสร้างอนุสรณ์สถาน เป็นเครื่องคอยย้ำเตือนให้รู้ว่า พวกเรายังรอดชีวิต Æon Flux (2005)
Oren and I built the Relical to Store the DNA concerned * the cloning processออเรนกับผมสร้างอนุสรณ์สถาณนั่น ไว้เป็นที่เก็บ DNA ที่ใช้โคลน Æon Flux (2005)
, high in the kab lighthouse on antonio island, it is perfect weather for this week's dedication of the new statue,จากประภาคารเคเอบี บนเกาะแอนโทนิโอ สภาพอากาศสดใสสัปดาห์นี้ เหมาะสำหรับการฉลองอนุสรณ์แห่งใหม่ The Fog (2005)
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์ V for Vendetta (2005)
Why would he build her a shrine if he murdered her?ทำไมเค้าต้องสร้างอนุสรณ์ให้เธอ ถ้าเค้าฆ่าเธอจริง Monster House (2006)
This is the world Trade Center memorial site.นี่คือบริเวณอนุสรณ์สถานเวิร์ลด์เทรดเซ็นเตอร์ An Inconvenient Truth (2006)
The area where the world Trade Center memorial is to be located would be underwater.พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเวิร์ลด์เทรดเซ็นเตอร์ จะจมอยู่ใต้น้ำ An Inconvenient Truth (2006)
Yeah, yeah, I'm gonna take Sarah for the Chuck Bartowski memorial tour.งั้นผมจะพาซาร่าห์ ไปทัวร์ดูอนุสรณ์ของผมละกัน Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Mikey Abromowitz from the Big Z Memorial Surf Off... Pen Gu Island.ไมกี้ แอบโบรโมวิท จาก อนุสรณ์สถาน บิ๊กซี่ เกาะ เพนกุ Surf's Up (2007)
The Big Z Memorial...remember that one?อนุสรณ์สถาน บิ๊ก ซี จำได้ไหม Surf's Up (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อนุสรณ์สถาน[n.] (anusønsathān) EN: monument   FR: monument [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone
relic[N] อนุสรณ์สถาน, See also: โบราณวัตถุ, ของที่ระลึก, Syn. keepsake, memento, souvenir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate
commemoration(คะเมมมะเร'เชิน) n. การระลึก,การฉลอง,พิธีฉลอง,ที่ระลึก,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ
relic(เรล'ลิค) n. ของที่ระลึก,ของที่ตกทอด,สิ่งตกทอดที่เป็นอนุสรณ์,, See also: relics n. พระธาตุ ซากของคนตาย ของตกทอดของระลึกของอนุสรณ์ ซากสัตว์หรือพืช, Syn. relique
souvenir(ซูวะเนียร์') n. ของที่ระลึก,ของที่เป็นอนุสรณ์,ความทรงจำ,ที่ระลึก, Syn. memento
trophy(ทรอฟ'ฟี) n. ของที่ระลึก,ของรางวัล,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์,ของหรืออาวุธที่ยึดได้จากข้าศึก,สิ่งตั้งโชว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ (เช่นหัวกวางหรือหนังสัตว์) . vt. ประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว, Syn. cup,prize

English-Thai: Nontri Dictionary
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์
commemoration(n) การฉลอง,ที่ระลึก,พิธีฉลอง,อนุสรณ์
memento(n) เครื่องเตือนใจ,ของที่ระลึก,ลางสังหรณ์,อนุสรณ์
memorial(adj) เป็นที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์,เกี่ยวกับความจำ,เตือนความจำ
memorial(n) อนุสรณ์,สิ่งเตือนความทรงจำ,อนุสาวรีย์,ที่ระลึก
memory(n) ชื่อเสียง,ความทรงจำ,ความหลัง,อนุสรณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Denkmal(n) |das, pl. Denkmäler| อนุสรณ์, ที่ระลึก เช่น Die Statue aus weißem Marmor wurde im Jahr 1706 errichtet und ist eines der ältesten Denkmäler Merans.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top