ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนินทรีย์

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนินทรีย์-, *อนินทรีย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนินทรีย์[ADJ] inorganic, Ant. อินทรีย์, Example: แร่คือทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inorganicอนินทรีย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, first I would need to break her into her organic and inorganic parts.ได้อยู่ แต่ก่อนอื่น ผมคงต้องแยกร่างเธอ ออกเป็นสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์เสียก่อน Earthling (2009)
- Okay.อ้า,มันคือคราบสะสมของสารอนินทรีย์ที่มีความหนาแน่นสูง The Thing with Feathers (2012)
Mm-hmm. It's a combination of organic and inorganic materials.ใช่ค่ะ เป็นการผสมผสาน ระหว่างสารอินทรีย์กับวัตถุอนินทรีย์ God Complex (2012)
Yeah, Sir. Seo Jiwoo. Sophomore, department of inorganic engineering.ผมชื่อโซจีวู นิสิตปี 2 คณะวิศกรรมเคมีอนินทรีย์ A Muse (2012)
Not inorganic food.ไม่ใช่อนินทรีย์ที่เป็นอาหารนะครับ A Muse (2012)
It's inorganic.มันเป็นอนินทรีย์ The Gunk in the Garage (2012)
And with my breakthrough shrinking inorganic material,และจากการบรรลุวิธีย่อส่วน อนินทรีย์สาร Ant-Man (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนินทรีย์[adj.] (aninsī) EN: inorganic   FR: inorganique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inorganic[ADJ] อนินทรีย์, See also: ซึ่งไม่มคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต, Syn. artificial, chemical, Ant. organic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autotroph(ออ'โททรอฟ) n. สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอนินทรีย์สารเป็นอาหาร. -autotrophic adj. -autotrophy n. (Cf. heterotroph)

English-Thai: Nontri Dictionary
inorganic(adj) อนินทรีย์,ไม่มีรูปร่าง,มาจากภายนอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top