ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห้องนั่งเล่น

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้องนั่งเล่น-, *ห้องนั่งเล่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องนั่งเล่น[N] living room, See also: parlour, Example: ห้องนั่งเล่นในบ้านท่านเป็นที่ใช้ทำกิจกรรมนานาชนิด, Count unit: ห้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recreation roomsห้องนั่งเล่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you'll find one in the morning room. Of course, if you wish this fire lit now, madam...เชิญไปห้องนั่งเล่นเช้าจะดีกว่า แต่ถ้าคุณต้องการให้จุดไฟตอนนี้ล่ะก็ Rebecca (1940)
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว Rebecca (1940)
Which way is the morning room?ห้องนั่งเล่นไปทางไหนคะ Rebecca (1940)
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
She's in the morning room. If you leave through the garden door, she won't see you.หล่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเช้า ถ้าคุณออกไปทางประตูสวน หล่อนก็จะไม่เห็นคุณ Rebecca (1940)
Here are the el tracks, the bedroom, living room, kitchen, bathroom, hall, stairs.ที่นี่เอลแทร็ค, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องโถงบันไดเป็น 12 Angry Men (1957)
How about buying something for once? ! This ain't a hangout!แล้วทำไมไม่หัดซื้ออะไรซะมั่งล่ะ ที่นี่ไม่ใช่ห้องนั่งเล่นนะเฟ้ย Akira (1988)
Living room!ห้องนั่งเล่น Punchline (1988)
And we all sat in the living-room.แล้วเราก็ไปนั่งในห้องนั่งเล่นกัน The Cement Garden (1993)
- What's this? - Why don't you rest in the living room?- ทำไมแม่ไม่ไปนั่งในห้องนั่งเล่นรอละคะ The Joy Luck Club (1993)
Let's go set it up in the living room.ไปเล่นต่อกันที่ห้องนั่งเล่นเถอะ Jumanji (1995)
I'm sittin' in his living room drinking' lemonade.ฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของเขา แล้วดื่มน้ำมะนาวอยู่ Jumanji (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องนั่งเล่น[n.] (hǿng nanglen) EN: living room ; parlour ; sitting room ; morning room   FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
den[N] ห้องนั่งเล่น, See also: ห้องพักผ่อน, ห้องส่วนตัว, Syn. family room
living room[N] ห้องนั่งเล่น, See also: ห้องรับแขก
lounge[N] ห้องพักสาธารณะ, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. waiting room, public room
parlor[N] ห้องรับแขก, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. living room
parlour[N] ห้องรับแขก, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. living room
sitting room[N] ห้องนั่งเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
living roomห้องนั่งเล่น,ห้องรับแขก
sitting roomn. ห้องนั่งเล่น
wardroom(วอร์ด'รูม) n. ห้องพวกนายทหารในเรือรบ ,ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นของนายทหารดังกล่าว,นายทหารดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
lounge(n) ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น
parlor(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
parlour(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
saloon(n) ห้องโถง,ห้องนั่งเล่น,รถเก๋ง,ห้องรับแขก,ห้องขายเครื่องดื่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Wohnzimmer(n) |das, pl. Wohnzimmer| ห้องนั่งเล่น

French-Thai: Longdo Dictionary
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top