ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห้องขายตั๋ว

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้องขายตั๋ว-, *ห้องขายตั๋ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องขายตั๋ว[N] box office, See also: booking office, ticket office, Example: ผู้คนไปยืนออเบียดเสียดกันอยู่ที่ห้องขายตั๋ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi tūa) EN: box office   FR: bureau de location [m] ; guichet [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว

English-Thai: Nontri Dictionary
BOX box office(n) ห้องขายตั๋ว,ห้องจำหน่ายตั๋ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top