ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห่างเห

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่างเห-, *ห่างเห*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่างเห[V] become estranged, See also: separate, be alienated, keep someone at a distance, Syn. จากกัน, แยกกัน, ห่างเหิน, Example: เธอกับเพื่อนต้องห่างเหกันไปโดยปริยายเพราะความไม่เข้าใจกัน
ห่างเหิน[V] be out of practice, Syn. เรื้อ, Example: เขาห่างเหินจากการยิงปืนไปเป็นเวลานาน จึงยิงไม่ถูกเป้าเลย
ห่างเหิน[V] separate oneself from, See also: be divorced, Example: ผู้คนที่อยู่ในเมืองต่างอยู่กันชนิดตัวใครตัวมัน ดำเนินชีวิตไปคนละทิศละทาง และห่างเหินจากกัน, Thai definition: แยกตัวออกห่าง
ห่างเหิน[V] become estranged, See also: be alienated, keep somebody at a distance, Syn. ห่าง, เรื้อ, Example: หลายปีที่ห่างเหินกัน ทำให้ต่างคนต่างเหมือนคนแปลกหน้า, Thai definition: ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ หรือติดต่อกันเหมือนเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่างเหว. จากไป, พรากไป, เช่น นิราศร้างห่างเหเสนหา ปางอิเหนาเศร้าสุดถึงบุษบา (นิ. อิเหนา).
ห่างเหินก. ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่หรือติดต่อกันเหมือนเดิม, จืดจาง, เช่น ทำตัวห่างเหิน, เหินห่าง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This cycle of closeness, then estrangement...วงจรแห่งความใกล้ชิด ความห่างเหิน... The Story of Us (1999)
Don't distance us.อย่าห่างเหินกันอีก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You're out of practice. It takes an effort.เธอห่างเหินการฝึกซ้อม ต้องลองใหม่ Woman on Top (2000)
Do you knowingly keep me and Joseph at a distance?รู้มั้ย คุณทำให้ฉันกับโจเซฟรู้สึกห่างเหิน Unbreakable (2000)
The time and distance becomes further and further away from Noboru.เวลาและระยะทางกลายมาเป็น ความห่างเหินและห่างไกลจากโนโบรุ Hoshi no koe (2002)
But as far as our marriage goes we could do it over the phone.แต่เราห่างเหินกันมากขึ้นๆ ... ส่วนใหญ่ก็คุยกันทางโทรศัพท์ Brokeback Mountain (2005)
Ever since we came back from the countryside you've been distant, evasive.ตั้งแต่ที่เรากลับจากบ้านชานเมือง คุณห่างเหิน ไม่ยอมพบหน้า Match Point (2005)
And I wanna help, but we've lost touch.และฉันอยากช่วย แต่เราห่างเหินกัน Faith Like Potatoes (2006)
disconnected, like something's missing.ห่างเหิน เหมือนมีอะไรขาดหายไป Now You Know (2007)
you've just been a bit distant lately.คุณดูห่างเหินไป Morning Comes (2007)
Mr. N is on the line telling us his sweetie pie is acting distant."คุณNอยู่ในสายกับเราบอกว่า คนรักของเขาทำตัวห่างเหิน" Enchanted (2007)
you know?ฉันดูไม่ออกเลยว่าที่จริงพวกเธอสองคนสนิทกัน หรือว่าห่างเหินกันแน่ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remote[ADJ] ห่างเหิน, See also: เมินเฉย, Syn. aloof, cold, uncommunicative
stand off[PHRV] แยกตัวจาก, See also: ห่างเหินจาก, Syn. hang back
stand off[PHRV] แยกตัวจาก, See also: ห่างเหินจาก, Syn. standoffish, hang back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)
nonchalancen. ความเมินเฉย,ความห่างเหิน, Syn. indifference
nonchalantadj. เมินเฉย,ห่างเหิน, Syn. indifferent
remote(รีโมท') adj. ไกล,ไกลพ้น,ลึกลับ,นานมาแล้ว,ยาวนาน,โดดเดี่ยว,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง,ห่าง ๆ ,ห่างเหิน,เมินเฉย, See also: remotely adv. remoteness n., Syn. far apart

English-Thai: Nontri Dictionary
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
remote(adj) ไกล,ห่างไกล,ห่างเหิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top