ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห่างกัน

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่างกัน-, *ห่างกัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's medal time, and John, the top six teams are separated by only half a second.และจอห์น อันดับ 1-6 เวลาห่างกันแค่ครึ่งวินาทีเท่านั้น Cool Runnings (1993)
Sane and insane could easily switch places... if the insane were to become the majority.คนปกติกับคนบ้าห่างกันแค่นิดเดียวเอง ถ้าคนบ้ากลายเป็นประชากรส่วนมากบนโลก In the Mouth of Madness (1994)
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน Contact (1997)
Lester, this is important. I'm sensing a real distance growing between you and Jane.เลสเตอร์คะ, นี่เรื่องใหญ่นะ ฉันว่าคุณกับลูกจะห่างกันไปเรื่อย ๆ แล้ว American Beauty (1999)
We've lived a mile apart all our lives and you've never come over.เราอยู่ห่างกันแค่ไมล์เดียว แต่เธอไม่เคยมาที่นี่เลย Metamorphosis (2001)
Yes. Fifteen-minutes' drive.ใช่ ห่างกันประมาณ 15 นาที Yomigaeri (2002)
There's a large age gap between you twoดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่จะอายุห่างกันมาก Uninvited (2003)
Say, we are separated by space and the Earth... like lovers like lovers, aren't we?นี่ เราเหมือนคู่รัก ห่างกันด้วยห้วงอวกาศและโลก... ...เหมือนคู่รัก เราเป็นอย่างนั้นรึปล่าวนะ? Hoshi no koe (2002)
We are far, far, very, very far apart but it might be that thoughts can overcome time and distance.แม้ว่าเราจะห่างกันไกลสุดแสนไกลก็ตาม... ...แต่ความรู้สึกของเราก็อาจจะก้าวผ่านกาลเวลาและระยะทางไปได้ Hoshi no koe (2002)
Of course it is. There are unique moments when two people share the deep sorrow of existence.มีบางครั้งที่คน 2 คน ร่วมทุกข์กันทั้งที่อยู่ห่างกัน I Heart Huckabees (2004)
Don't give them broken hearts while you're separatedอย่าได้ปันใจให้ชายอื่น ระหว่างที่พวกเธอต้องห่างกัน Spygirl (2004)
I, Yang Bonghee... whether happy or sad... until God separates usฉัน ยัง บองฮี... ไม่ว่าจะมีความสุขหรือมีความทุกข์... จนกว่าพระองค์จะแยกเราให้ห่างกัน Love So Divine (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drift apart[PHRV] แยกกัน, See also: ห่างกันออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
trackingหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน letter spacing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top