Search result for

ห่อหุ้ม

(46 entries)
(0.0505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่อหุ้ม-, *ห่อหุ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่อหุ้ม[V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด
ห่อหุ้ม[V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah. It just explodes your taste buds, so the drink just envelops your mouth.ใช่แล้วรสชาติที่จะแตกซ่านลงบนลิ้น และการดื่มที่ห่อหุ้มริมฝีปากคุณ The House Bunny (2008)
Oh, I love having my mouth enveloped.โอ้ ฉันชอบที่ริมฝีปากจะถูกห่อหุ้มไว้ The House Bunny (2008)
The gray flesh encasing it is organic material, some kind of bioengineered spacesuit.เนื้อเยื่อสีเทาที่ห่อหุ้มภายนอก เป็นสารอินทรีย์วัตถุ เป็นเหมือนชุดอวกาศจากชีวภาพ The Day the Earth Stood Still (2008)
You could rupture and bleed to death.คุณอาจจะโป่งหรือบวมเนื่องจากอวัยวะห่อหุ้มแตก และเลือดออกไม่หยุดจนเสียชีวิต 4 Days Out (2009)
Underneath the icy exterior beats a very warm heart.สิ่งที่แฝงอยู่คือก้อนน้ำแข็งภายนอก ห่อหุ้มหัวใจอบอุ่น Harbingers in a Fountain (2009)
That show their boobs.ผู้ไ้ร้อาภรณ์ห่อหุ้ม Lovely (2010)
Covering himself with his victims' likenessห่อหุ้มตัวเองด้วย ภาพคล้ายของเหยื่อ ...A Thousand Words (2010)
How do you get a six-month-old palm print off a piece of plastic that's encased in concrete?แล้วคุณจะงัดเอาลายฝ่ามือ ที่ผ่านมา 6 เดือนได้ไง? ออกจากแผ่นพลาสติก ที่โดนห่อหุ้มอย่างมิดชิด ใต้คอนกรีตอีกทีหนึ่ง The Bones That Weren't (2010)
AND IT'S THE DISTORTION IN THOSE SHAPES WHEN THE LIGHT FROM THOSE GALAXIES IS BENTห่อหุ้มรอบกาแล็กซี ในจักรวาลทุก Beyond the Darkness (2010)
Wrapping ourselves in rainbows.ห่อหุ้มเราไว้ด้วยสายรุ้ง First Blood (2010)
Opening the dagger while it's inside the glass breaks the seal.การเปิดกริช ขณะที่มันเสียบอยู่กับนาฬิกาทราย ทำลายการห่อหุ้ม Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The first thing we learned, if all else fails, put the dagger back into the stone.ครั้งแรกที่เราได้เรียนรู้จาก ความผิดพลาดต่างๆ ส่งกริชกลับไปยังก้อนหิน หินนั่นจะห่อหุ้มมัน Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อหุ้ม[v.] (hø-hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold   FR: envelopper ; couvrir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocoon[VT] ห่อหุ้มมิดชิด, Syn. cover, overlay, envelop
encase in[PHRV] ปิดด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย
encompass with[PHRV] ล้อมรอบด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย, โอบล้อมด้วย
enclose[VT] ห่อหุ้ม, Syn. include, insert, wrap up
encrust[VT] หุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, See also: ห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, Syn. coat, crust
encyst[VT] ห่อหุ้มไว้ภายในถุงเนื้อเยื่อ
enfold[VT] ห่อหุ้ม, Syn. enclose, envelop, wrap
enwrap[VT] ห่อหุ้ม, Syn. enclose, enfold, envelop
insulate[VT] ห่อหุ้มด้วยฉนวน (ป้องกันความร้อน, กระแสไฟ, รังสีฯลฯ)
lap[VT] ห่อหุ้ม, See also: หุ้ม, พัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capsulateadj. ซึ่งห่อหุ้มอยู่,ซึ่งมีถุงห่อหุ้มอยู่
capsulatedadj. ซึ่งห่อหุ้มอยู่,ซึ่งมีถุงห่อหุ้มอยู่
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
envelope(เอน'วะโลพ) n. ซองจดหมาย,ซองกระดาษ,สิ่งห่อหุ้ม,เปลือกหุ้ม,เครื่องหุ้มห่อ
enwrapvt. ห่อ,ห่อหุ้ม
muffle(มัฟ'เฟิล) vt. หุ้มห่อคอหรือใบหน้า (เพื่อกันหนาวหรือเพื่อเป็นที่บัง) ,ห่อหุ้มเพื่อป้องกันเสียง,อุดเสียง,ระงับเสียง n. สิ่งที่ห่อหุ้มดังกล่าว,เสียงที่ถูกอุดหรือระงับ, Syn. swathe

English-Thai: Nontri Dictionary
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม
enshroud(vt) ซ่อน,ห่อหุ้ม,ปกคลุม,ปิดบัง,คลุมไว้
envelop(vt) ห่อหุ้ม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,ปิดผนึก
incrust(vt) บุด้วยของแข็ง,หุ้ม,เลี่ยม,ห่อหุ้ม
infold(vt) ห่อหุ้ม,โอบกอด,กอดรัด
mantle(n) เสื้อคลุม,สิ่งห่อหุ้ม,ปลอก,ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
mantle(vt) ปกคลุม,คลุม,ห่อหุ้ม,สวม
panoply(n) ชุดเกราะ,เครื่องห่อหุ้ม
shroud(vt) ห่อหุ้ม,ห่อศพ,ปกคลุม,ครอบ,ซ่อนเร้น
swathe(vt) ห่อ,ห่อหุ้ม,พัน,โอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Hülle(n) |die, pl. Hüllen| ซองส่วนใหญ่จากพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มบัตรหรือเอกสารสำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top