ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หุ่นจำลอง

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุ่นจำลอง-, *หุ่นจำลอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่นจำลอง[N] model, See also: replica, dummy, Syn. หุ่น, Example: จิตรกรกำลังปั้นหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริง, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปปั้นที่ถ่ายแบบมาจากของจริง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Modelsหุ่นจำลอง, รูปจำลอง, ตัวแบบ, รูปธรรม, แบบจำลอง, รูปแบบ+B2961 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They're effigies. - What?มันเป็นหุ่นจำลอง/หา? The Da Vinci Code (2006)
This guy was possibly killed by something dinosaur-related, but it was probably a model or something from the archaeology department.ผู้ชายคนนี้อาจจะถูกฆ่าโดยสัตว์ที่มี ลักษณะคล้ายไดโนเสาร์ แต่มันอาจเป็นหุ่นจำลองหรืออะไรบางอย่างจาก แผนกโบราณคดี 65 Million Years Off (2007)
A state-of-the-art,computerized patient simulator.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของหุ่นจำลองคนไข้ Rise Up (2008)
I think that's probably what the mannequin's for.ผู้รู้ว่า หุ่นจำลองพวกนี้เอาไว้ทำอะไร Bloodline (2009)
These dummies share the same size and weight distribution as our victim.-หุ่นจำลองพวกนี้เหมือน ทั้งขนาดและน้ำหนัก เช่นเดียวกับเหยือของเรา Blinded by the Light (2009)
I spent all afternoon in the sun throwing dummies off a warehouse, 'cause Super Agent Lundy has a hunch that the dead woman is connected to this big serial killer case.ผมใช้เวลาในช่วงบ่ายทั้งหมด ตากแดด โยนเจ้าหุ่นจำลองนั่น ลงจากโกดัง เพราะว่าเจ้าหน้าที่พิเศษ ลันดี้ มีสมมุติฐานว่า Blinded by the Light (2009)
- It's when cops get a dummy the approximate sizeมันเป็นวิธีที่ตำรวจใช้กับ หุ่นจำลองที่มีขนาดใกล้เคียง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
All we need is a dummyที่เราต้องการก็คือหุ่นจำลอง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
All we need is a dummyทั้งหมดที่เราต้องการคือ หุ่นจำลอง Chapter Two 'Ink' (2009)
-i take it, that's a negative or that you are a closet scale modellerหรือว่าพ่อเป็นพวกช่างทำหุ่นจำลอง The Lovely Bones (2009)
"Visit our replica of a real pioneer village from days of yore where we churn butter and sew cozies for just about any small major appliance you can think of.""เยี่ยมชมหุ่นจำลองของชุมชน ตั้งแต่ในอดีตกาล... ..ที่ๆคุณจะได้ปั่นเนย และเป็นกันเอง... ..สำหรับที่ๆเต็มไปด้วย อุปกรณ์ที่คุณคิดถึง" Foreign Exchange (2010)
The mannequin is your wounded partner.หุ่นจำลองคือคู่หู ที่ได้รับบาดเจ็บของพวกนาย What Happens at Home... (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up   FR: modèle [m] ; réplique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dummy[N] หุ่นจำลอง, See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง, Syn. stooge, pupet
manikin[N] หุ่นจำลองสำหรับแสดงเสื้อผ้า, Syn. puppet, marionette
mannequin[N] หุ่นแสดงแบบ, See also: หุ่นจำลอง
mannikin[N] หุ่นจำลองรูปร่างมนุษย์ (ทางศิลปะหรือการแพทย์), Syn. manikin
mock-up[N] แบบจำลอง, See also: หุ่นจำลอง, Syn. dummy, model

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. (burn (hang) in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล)
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mock-up(มอค`อัพ) n. หุ่นจำลอง
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
effigy(n) รูปปั้น,รูปจำลอง,รูปเหมือน,หุ่นจำลอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top