Search result for

หิ้ว

(48 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หิ้ว-, *หิ้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิ้ว[V] hold, See also: carry, Ant. วาง, Example: เธอพยายามหิ้วกรงกระต่ายขึ้นอวด แต่ยกไม่ขึ้นด้วยน้ำหนักเกินตัว, Thai definition: จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา
หิ้ว[V] take a woman out for sexual gratification, Example: ห้องนี้เป็นห้องวิมานสวาทสำหรับหิ้วอีหนูขึ้นไปพะนอกัน, Thai definition: พาผู้หญิงไปเที่ยวหรือเพื่อกามารมณ์, Notes: (ปาก)
หิ้วท้อง[V] put up with hunger, See also: go with an empty stomach, Example: เขาทนหิ้วท้องไปกินข้าวที่บ้านสาวตอนเย็น, Thai definition: ทนหิวรอไปกินภายหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หิ้วก. จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา.
หิ้วท้องก. ทนรอจนกว่าจะได้กิน.
หิ้วปีกก. หิ้วโดยใช้แขนสอดเข้าใต้รักแร้ของผู้ถูกหิ้วแล้วพาไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In New Orleans, I saw you carrying this express package around the conference.ในนิวออลลีน.ฉันเห็นนายหิ้วห่อของพิเศษไปรอบๆการสัมมนา Birthmarks (2008)
I figured I wasn't the first girl you cruised.ฉันประมวลได้ว่าฉันไม่ใช่สาวคนแรกที่คุณหิ้วมา Lucky Thirteen (2008)
Maybe you go out to bars and pick up a bunch of women.บางทีคุณอาจจะออกไปที่บาร์ แล้วก็ไปหิ้วสาวกลับมาสักคน Lucky Thirteen (2008)
This is a level of risk taking beyond anonymous girl-On-Girl action.นี่มันเสี่ยงระดับเดียว\ กับการหิ้วสาวแปลกหน้า\ มามีเซ็กซ์ที่บ้านเลยนะ Last Resort (2008)
Good, you brought the keg. Lug that thing over.ดีเลย แกเอาถังมาด้วย หิ้วมันมาเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
God, I had no intention of going home with him or anyone.พระเจ้า ฉันไม่ได้ตั้งใจเลย ที่จะหิ้วเขา หรือว่าใครก็ตามกลับบ้านไปด้วย New York, I Love You (2008)
I can carry my bags.ฉันหิ้วกระเป๋าเองได้ New York, I Love You (2008)
I'll go down to Trader Vic's and bring something back.ฉันจะไปร้านเทรดเดอร์ วิกส์ แล้วหิ้วอะไรกลับมาฝาก Frost/Nixon (2008)
Tell her to pick another career.งานหิ้วเก็บของน่ะ Taken (2008)
We're not two chicks at a bar you're trying to pick up.เราไม่ใช่อีตัวที่แกจะมาหิ้วไปนะ Dirt Nap (2008)
He's got the case.เขาหิ้วกระเป๋ามาด้วย The Price (2008)
An Ml6 case officer takes a strange girl from an embassy party back to his hotel room where he has an unsecured briefcaseสายลับอังกฤษหิ้วสาวแปลกหน้า จากงานเลี้ยงสถานทูต กลับไปยังห้องพักโรงแรม ที่มีกระเป๋าเอกสารวางหราโดยที่ในนั้น Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand   FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand   FR: porter un sac à la main
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach   
หิ้วปีก[v.] (hiupīk) EN: support under both arms   
หิ้วผู้หญิง[v. exp.] (hiu phūying) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl   FR: embarquer une fille (fam.)
หิ้วได้[adj.] (hiudāi) EN: portable   FR: portable ; portatif

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunger[VI] หิว, See also: หิ้วท้อง
portable[ADJ] หิ้วได้, See also: พกพาได้, Syn. transportable, transported, conveyable, movable, Ant. fixed, immovable
stack[N] หิ้วหนังสือในห้องสมุด, Syn. bookshelf

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม,คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser
gripsack(กริพ'แซค) n. กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าหิ้ว
handbagn. กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก
portable(พอร์ท'ทะเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) หิ้วได้,เคลื่อนย้ายได้ด้วยมือ,สะดวก,เบา, See also: portability,n.
portable computerคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ในรุ่นต่าง ๆ ที่สามารถพกพาไปไหน ๆ ได้โดยสะดวก มีหลายขนาด ทั้งขนาดวางตัก (laptop) ขนาดมือถือ (handheld) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เป็นต้น
strap(สแทรพ) n. สายหนัง,หนังรัด,สายรัด,เข็มขัดหนัง,สายหิ้ว,สายผ้า,สายโลหะ,นางโลม,แส้หนัง vt. ยึดด้วยหนังรัด,รัดเข็มขัด,รัด,มัด,พัน,ฝน (มีดโกน) ด้วยสายหนัง, Syn. band
yoke(โยค) n. แอก (โดยเฉพาะแอกวัว) ,เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน,สิ่งที่คล้ายแอก,คานหิ้วน้ำ,นาบสะเอว,นาบไหล่,พันธะทางใจ,การผูกมัด,ด้ามหางเสื้อ,ตามขวาง,สัญลักษณ์แห่งการกดขี่,การกดขี่,เครื่องผูกมัด,=yolk vt. ใส่แอก,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,ทำเป็นคู่ vi. ใส่แอก,

English-Thai: Nontri Dictionary
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
bucket(n) ถังหิ้วน้ำ
carry(vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี
portmanteau(n) กระเป๋าหิ้ว,กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง
strap(n) หนังลับมีดโกน,สายหนัง,หนังรัด,สายหิ้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top