Search result for

หาไม่

(22 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาไม่-, *หาไม่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาไม่ก. ใช้ในความปฏิเสธหมายความว่า ไม่, ไม่มี, เช่น เขาจะสำนึกผิดก็หาไม่ เขาจะมีความเกรงใจสักนิดก็หาไม่
หาไม่สิ้นสุด เช่น จนกว่าชีวิตจะหาไม่.
หาไม่ ๒, หา…ไม่ว. ใช้ในความปฏิเสธ นิยมใช้คร่อมกับคำนามหรือคำกริยา เช่น หาใช่คนไม่ = ไม่ใช่คน หาพบไม่ = ไม่พบ.
หาไม่สัน. มิฉะนั้น, ไม่เช่นนั้น, เช่น เธอต้องออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้ หาไม่ฉันจะแจ้งตำรวจว่าเธอบุกรุก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On a certain issue doesn't mean we can't be friends.ในปัญหาบางปัญหาไม่ได้เหมายความว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
The problem's not in her eye. It's in her head.ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตาของเธอ แต่เป็นในหัวต่างหาก Not Cancer (2008)
The problem wasn't the cyst.ปัญหาไม่ใช่ซีส.. Birthmarks (2008)
And if there is one and you missed it?แล้วถ้ามันมีอยู่ แต่คุณหาไม่เจอล่ะ? Dying Changes Everything (2008)
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
It may not always lead you to a safe harbour.ลำแสงนั้นจะพาเราไปสู่ท่าเรือที่ปลอดภัยได้ แต่ก็หาไม่ The Mark of Nimueh (2008)
And do you swear allegiance to Camelot now, and for as long as you shall live?และเจ้าจะสัญญาว่าจะภักดีต่อคาเมลอต ยาวนานตราบจนชีวิตเจ้าจะหาไม่Excalibur (2008)
Just wear mine, who cares?ทำไมมาถามอะไรฉันล่ะ ถ้าคุณหาไม่เจอ ก็ใส่ของฉันสิ Scandal Makers (2008)
And you morons can't even find a single D.N.A. string to rebuild her.แม้เศษเสี้ยว DNA.ของเธอ.. พวกแกยังหาไม่เจอ Babylon A.D. (2008)
I'll cut your eyes out! - I need to find Roland.ฉันต้องตามหาโรแลนด์ ไปไม่ได้ ไปหาไม่ได้ Jumper (2008)
If you live like it's the past, and you behave like it's the past then guys from the future find it very hard to see you.ที่พวกเขาย้อนกลับไปใช้ วิธีการเก่าๆ ในอดีต ทหารที่มาจากอนาคตของพวกเรา ถึงได้หาไม่เจอ Body of Lies (2008)
With the children, they won't be hard to find.ไปกับเด็กๆ หลายคน หาไม่ยากหรอก 24: Redemption (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาไม่[v.] (hāmai) EN: be no more ; be dead   FR: ne plus être
หาไม่[adv.] (hāmai) EN: other ; wise   
หาไม่ได้[adj.] (hā mai dāi) FR: introuvable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
otherwise(อัธ'เธอะไวซฺ) adv. อีกอย่างหนึ่ง,หาไม่แล้ว,ถ้าไม่เช่นนั้น,มิฉะนั้น,อีกอย่างหนึ่ง,ประการอื่น. adj. อื่น,เป็นอย่างอื่น,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
single-sided diskจานบันทึกหน้าเดียวหมายถึง จานบันทึกที่สามารถนำมาใช้บันทึกข้อมูลได้เพียงหน้าเดียว สมัยปัจจุบัน คงจะหาไม่ได้เพราะเลิกใช้ไปหมดแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top