ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หาเหตุ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาเหตุ-, *หาเหตุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาเหตุ[V] find fault, Syn. หาเรื่อง, จับผิด, Example: พรรคฝ่ายค้านหาเหตุให้นายกรัฐมนตรีลาออก, Thai definition: คอยหาข้อผิดพลาดของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หาเหตุก. คอยยกข้อผิด, จับผิด, เช่น เขาชอบหาเหตุฉันอยู่ตลอดเวลา
หาเหตุหาสาเหตุ, หาที่มา, เช่น ไฟไหม้ครั้งนี้หาเหตุไม่ได้
หาเหตุหาข้ออ้าง เช่น เขาหาเหตุลาหยุดงาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could you supply a reason, Dr. Baker, for Mrs. De Winter's suicide?คุณพอจะหาเหตุผลการฆ่าตัวตาย ของคุณนายเดอ วินเทอร์ได้มั้ย หมอเบเกอร์ Rebecca (1940)
We've just gotta pound some logic into their heads.-ต้องหาเหตุผลป้อนเขาเยอะๆ Day of the Dead (1985)
I mean, I can't think of one good reason why I should, but ...ผมยังคิดหาเหตุผลดีๆ ที่ผมควรทำมันไม่ได้ แต่... Field of Dreams (1989)
Before you touched a made guy, you had to have a good reason.ก่อนที่คุณจะเล่นกับรุ่นใหญ่ คุณต้องหาเหตุผลที่ดีพอ Goodfellas (1990)
Always lookingfor the con.คุณมักจะหาเหตุผลอยู่เสมอ In the Mouth of Madness (1994)
I do not need a reason to be angry with God.ฉันไม่อยากหาเหตุผลมาโกรธพระเจ้า A Walk to Remember (2002)
Came here last night because none of this makes sense.ผมมาที่นี่เมื่อคืน... เพราะผมหาเหตุผลอะไรจากนี่ไม่ได้ The Bourne Supremacy (2004)
- I just can't get there.- ผมหาเหตุผลไม่ได้ The Bourne Supremacy (2004)
Then I guess I should think of a better one and get back to you.ถ้างั้นผมคงต้องหาเหตุผลใหม่ แล้วค่อยมาพบคุณ Crash (2004)
I know you're still trying to put it all together in a way that makes sense.ฉันรู้ว่านายพยายามหาเหตุผลมาไล่เรียงเรื่องพวกนั้นอยู่ Primer (2004)
Drag their feet and continue to give us endless reasons...ให้รัฐบาลพยายามหาเหตุผลต่างๆนานา The Constant Gardener (2005)
I hoped that no one would ever find cause to open this letter.ฉันหวังว่าจะไม่มีใคร หาเหตุผลพอ ที่จะเปิดจดหมายฉบับนี้ ถ้าคุณมีเหตุผลพอ An American Haunting (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาเหตุผล[v. exp.] (hā hētphon) FR: raisonner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
semantic networkข่ายงานความหมายเป็นศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หมายถึงโครงสร้างข้อมูลประเภทหนึ่ง ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันด้วยโครงสร้างเครือข่ายเพื่อการหาเหตุผล (reasonning) หรือความจริง (fact)

English-Thai: Nontri Dictionary
insensible(adj) หมดความรู้สึก,สลบ,หาเหตุผลไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top