ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หารายได้

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หารายได้-, *หารายได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หารายได้[V] make money, See also: earn money, Syn. หาเงิน, Example: ความบีบบังคับทางเศรษฐกิจทำให้เธอต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, she's very kind, really, and I have to earn my living.จริงเเล้วหล่อนใจดีนะคะ ส่วนฉันเองก็ต้องหารายได้ Rebecca (1940)
You know, just doing a bit of extra money.เพื่อหารายได้พิเศษน่ะ The Cement Garden (1993)
What do you do to support yourself?งานอะไรพวกนี้น่ะ ที่หารายได้ให้คุณ Dark Harbor (1998)
M doesn't mind you earning a little money on the side, Dryden.M ไม่ว่าอะไรหรอก เรื่องการหารายได้เสริม นอกเวลางานของนายน่ะ ไดรเดน Casino Royale (2006)
We're gonna get locked and loaded on this deal and start generating some income!พวกเรากำลังติดอยู่ในขั้นตอนข้อตกลง และเราต้องเริ่มหารายได้ Little Miss Sunshine (2006)
I saved up my allowance this month and had some extra money.*ฉันต้องเก็บเงิน และต้องหารายได้พิเศษมาทั้งเดือน* Dasepo Naughty Girls (2006)
-No one said you had to work full-time. -We need the income.ผมไม่ได้อกให้คุณทำงานนี้นี่นา / เราต้องหารายได้ Fireproof (2008)
Lew, you tell your greedy little bobbles (cops)... to find their perks (extra income) elsewhere.ลู คุณก็บอกพวกตำรวจหิวเงินของคุณ... ให้ไปหารายได้พิเศษที่ไหนซักแห่งสิ The Bank Job (2008)
I should start making my own money?ฉันน่าจะเริ่มหารายได้เป็นของตัวเอง The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I knew in that moment that I would do whatever it took, even if it meant getting a part-time job to make some extra money, to make that dream come true.ผมรู้ว่าในตอนนั้น ผมจะทำทุกทาง แม้ต้องหาอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่ม เพื่อทำให้ฝันเป็นจริง Showmance (2009)
It means it's time for the website to start generating revenue.หมายถึงได้เวลาที่เวบเรา จะหารายได้แล้วไง The Social Network (2010)
Yeah, listen, they use the flash-forwards to determine the outcome of a particular event, then put money on a sure thing.ใช่แล้ว ฟังน่ะ พวกมันใช้ภาพอนาคต เพื่อตัดสินใจหารายได้ จากบางเหตุการณ์ แล้วใช้เงินลงทุนในเฉพาะเรื่อง ที่เขาแน่ใจแล้ว Countdown (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knock down[PHRV] หารายได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หาเงิน
knock up[PHRV] หารายได้, See also: หาเงิน
live on[PHRV] หาเลี้ยงชีพด้วย, See also: หารายได้จาก, เลี้ยงชีวิตด้วย, Syn. live by, exist by
make at[PHRV] หารายได้จาก, Syn. come after
make over[PHRV] หาได้มากกว่า, See also: หารายได้มากกว่า
pick up[PHRV] หารายได้ (จำนวนน้อย)
pull down[PHRV] หาเงิน, See also: หารายได้, Syn. bring in
pull in[PHRV] หาเงิน, See also: หารายได้, Syn. bring in
quick buck[SL] หาเงินได้ง่าย, See also: หารายได้คล่องและเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top