ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หาประโยชน์ใส่ตัว

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาประโยชน์ใส่ตัว-, *หาประโยชน์ใส่ตัว*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หาประโยชน์ใส่ตัว มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หาประโยชน์ใส่ตัว*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินกริบก. หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน.
ตักตวงก. หาประโยชน์ใส่ตัว, กอบโกยมาเป็นของตนเมื่อมีโอกาส.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exploit[VT] เอาเปรียบ, See also: หาประโยชน์ใส่ตัว, Syn. employ, use, utilize
exploitation[N] การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง, See also: การหาประโยชน์ใส่ตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top