ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หาประโยชน์

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาประโยชน์-, *หาประโยชน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาประโยชน์[V] exploit, See also: take advantage of, milk, play on / upon, Syn. หาผลประโยชน์, Example: พฤติกรรมของคนในสังคมยุคปัจจุบันไร้เมตตามุ่งแต่หาประโยชน์และฉกฉวยโอกาสจากคนอื่นๆ, Thai definition: หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I do not intend to take advantage of their danger.ผมจะไม่หาประโยชน์จากการ เสี่ยงอันตรายของพวกเขา Gandhi (1982)
That's when you take advantage.นั่นล่ะเวลาที่คุณต้องหาประโยชน์ Gandhi (1982)
They come here to exploit it, not to embrace it.พวกมันมาที่นี่ เพื่อหาประโยชน์ ไม่ใช่เพราะความรัก American History X (1998)
I promise not to waste anymore time or take your love for granted again.ผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้แม่เสียเวลา หรือหาประโยชน์จากความรักของแม่อีกแล้วครับ Lonesome Jim (2005)
- And you have an affectionate mother who would make the most of it.-พ่อคะ... -และลูก ยังมีแม่ที่น่ารัก ผู้ที่จะหาประโยชน์จนถึงที่สุด Pride & Prejudice (2005)
No, I believe that man is inherently self-interested, and the only way to keep self-interest in check is through free market competition.เปล่า ผมเชื่อว่าชายคนนั้น\ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากต่างหาก และทางเดียวที่จะยังหาประโยชน์เข้าตัวได้ คือการลงเล่นธุรกิจอิสระ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
what she needed to profit from Scylla, an incident that'll domino into global warming.สิ่งที่เธอต้องการ หาประโยชน์จากซิลล่า ที่ คือเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบจนทำให้เกิดสงครามไปทั่วโลก Cowboys and Indians (2009)
It must be that kind who wants to depend on strong women and take advantage of them.มันต้องเป็นพวกที่ชอบพึ่งผู้หญิงที่เข้มแข็ง และก็หาประโยชน์พวกเธอ Episode #1.6 (2009)
Look, Will, I have been dealing with these schoolgirl crushes for years. So why shouldn't I get a little something out of it? Do you have any more Ajax?ฉันเจอเด็กแบบนี้มาเยอะ ทำไมไม่หาประโยชน์บ้างล่ะ? Ballad (2009)
They're exploiting their abilities, Claire.พวกเขาหาประโยชน์ จากพลังวิเศษของตัวเอง อยู่นะแคลร์ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
uh, i hate to say this, but what if the women are just a means to an end?แต่ถ้าผู้หญิงมีความหมายแค่เพื่อจบล่ะ ถ้าเด็กเป็นเหตุผลเดียว เพื่อใช้หาประโยชน์ล่ะ Cradle to Grave (2009)
To disrupt and exploitในการสร้างความปั่นป่วนและหาประโยชน์ Lightsaber Lost (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาประโยชน์จาก[v. exp.] (hā prayōt jāk) EN: exploit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exploit[VT] เอาเปรียบ, See also: หาประโยชน์ใส่ตัว, Syn. employ, use, utilize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exploit(เอคซฺ'พลอยทฺ) {exploited,exploiting,exploits} n. ความสามารถ,พฤติการณ์ที่ดีหรือกล้าหาญ,ความสำเร็จ vt. ใช้หาประโยชน์,ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,, See also: exploitable adj. exploitative adj. exploiter n.
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,

English-Thai: Nontri Dictionary
exploit(vt) หาประโยชน์,ใช้ประโยชน์,ทำประโยชน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top