ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวเรื่อง

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวเรื่อง-, *หัวเรื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเรื่องย่อย[N] sub-title, Syn. หัวข้อย่อย, Ant. หัวเรื่องใหญ่, Example: ผู้สอนควรเสนอหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนั้นๆ ก่อน, Count unit: เรื่อง, ข้อ, Thai definition: ส่วนสำคัญหรือรายละเอียดของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ จากหัวข้อใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวเรื่องน. ถ้อยคำหรือวลีที่แสดงสาระสำคัญของเรื่องซึ่งเขียนไว้ที่ต้นเรื่อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
headingหัวเรื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subject headingหัวเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library of Congress Subject Headingsหัวเรื่องระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subheadingหัวเรื่องย่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject heading subdivisionหัวเรื่องย่อย [TU Subject Heading]
Subject headingsหัวเรื่อง [TU Subject Heading]
Subject headings, Thaiหัวเรื่องภาษาไทย [TU Subject Heading]
column headหัวสดมภ์, หัวเรื่องที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแต่ละสดมภ์  (ดู statistical table ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And today we're taking time out to talk about a very important subject.และวันนี้ เราสละเวลามาพูดคุยหัวเรื่องที่สำคัญ เซ็กส์! The Girl Next Door (2004)
Forget everything you've known about dancing 'till now. Got that?ลืมทั้งหมดในหัวเรื่องการเต้นจนถึงตอนนี้ เข้าใจ? Innocent Steps (2005)
Oh, he's just trying to change the subject.โอ้.. เขาพยายามหันเหหัวเรื่อง The Itch (2008)
'Cause nelly yuki wouldn't to show you myself.เลยเอามาให้พี่ดูด้วยตา หนูหมายถึงนี่แค่หัวเรื่องนะ Carrnal Knowledge (2009)
Well, there's a clause in the International Whaling Convention that allows a nation to take whales for science, and Japan has decided that that's its loophole.เพื่ออธิบายกับชาวโลกเกี่ยวกับ นโยบายกันจับวาฬในญี่ปุ่น เป็นหัวเรื่องที่ยากมาก ที่จะเข้าไปยุ่งด้วย เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า หัวข้อเรื่องการล่าวาฬ The Cove (2009)
Fuck your impulse control issues.ช่างหัวเรื่องฮอร์โมนแวมไพร์แม่งเหอะ Keep This Party Going (2009)
Today "Prime Focus" takes a look at the question that's on everyone's minds.วันนี้ "รายการชั่วโมงสนทนา" จะคุยกัน ในหัวเรื่องที่เกิดคำถาม ผุดอยู่ในความคิดของทุกคน There Is No Normal Anymore (2009)
I'm bailing out of the missing-mom story.ผมกำลังได้รับการประกันตัว จากหัวเรื่อง "แม่ที่หายตัวไป" The Edge (2010)
Article I:หัวเรื่องที่ 1 ... Melbourne (2010)
Can you imagine when the tabloids get hold of this?นึกออกมั้ยว่าพวกข่าวจะพาดหัวเรื่องนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ Over There: Part 2 (2010)
This is a cause that is very important to me.นี่คือหัวเรื่องของการอภิปรายที่สำคัญอย่างยิ่งต่อข้า Assassin (2010)
My head hurts just from the company.ฉันปวดหัวเรื่องบริษัทมาพอแล้ว The Birth of the Rich (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title   FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cause[N] หัวเรื่องของการอภิปราย, Syn. subject of discussion
ground[N] หัวเรื่อง, See also: เรื่อง
heading[N] หัวเรื่อง, See also: หัวข้อ, หัวข้อใหญ่, Syn. headline, title
lead[N] หัวข้อข่าว, See also: หัวเรื่อง, Syn. headline
rubric[N] หัวเรื่องสีแดง, Syn. heading, title
title[N] หัวเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ground(เกราดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนาม,สถานที่,บริเวณ,เขต,เรื่องราว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลักฐาน,พื้นฐาน,เหตุ,ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง,ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
heading(เฮด'ดิง) n. ส่วนหน้า,หัวข้อ,หัวเรื่อง,หัวจดหมาย,หัวข่าว,ทิศทางการเดินเรือหรือการบิน, Syn. caption,title
headline(เฮด'ไลนฺ) n. หัวเรื่อง,หัวข่าว. vt. ใส่หัวข่าว,ใส่หัวเรื่อง. vi. เป็นตัวแสดงนำ
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
kwicควิกย่อมาจาก keyword in context (ที่แปลว่า คำหลักในบริบท) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากเนื้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ
topic(ทอพ'พิค) n. หัวเรื่อง,เรื่องพูด,ญัตติ,กฎเกณฑ์,หลักเกณฑ์, Syn. theme,subject,point,field

English-Thai: Nontri Dictionary
heading(n) หัวเรื่อง,หัวข้อ,หัวข้อข่าว,หัวจดหมาย,ส่วนหัว
headline(n) บรรทัดพาดหน้า,หัวข้อข่าว,หัวเรื่อง
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Thema(n) |das, pl. Themen| หัวข้อ, หัวเรื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top