ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวหรือก้อย

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวหรือก้อย-, *หัวหรือก้อย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Lord knows how awful you're gonna look if you do....แล้วถ้าเล่น ก็ไม่รู้จะออกหัวหรือก้อย The Legend of Bagger Vance (2000)
Alright, you call it. Heads or tails?เอาล่ะ นายเลือก หัวหรือก้อย It's Alive! (2007)
And it's either heads or tails.หัวหรือก้อย No Country for Old Men (2007)
Call it.หัวหรือก้อย No Country for Old Men (2007)
- Heads or tails?- หัวหรือก้อย Cat's in the Bag... (2008)
Heads or tails?หัวหรือก้อย Cat's in the Bag... (2008)
It's your choice, heads or tails, but you know I like head.ตาเธอแล้ว หัวหรือก้อย แต่เธอก็รู้ว่าชั้นชอบหัว The Final Destination (2009)
Heads or tails?หัวหรือก้อย.. Asian F (2011)
Heads or tails?หัวหรือก้อยSin City: A Dame to Kill For (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหรือก้อย[xp] (hūa reū køi) FR: pile ou face

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top