Search result for

หัวรุนแรง

   
25 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวรุนแรง-, *หัวรุนแรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวรุนแรง[ADJ] radical, See also: aggressive, extreme, Example: นักศึกษารุ่นนี้เป็นคนหัวรุนแรงที่มีความเชื่อมั่นสูง, Thai definition: ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจังและรุนแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวรุนแรงน. เรียกคนที่มีความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจัง ว่า คนหัวรุนแรง.
หัวรุนแรงว. ที่นิยมการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น การปฏิบัติ หรือนโยบายเป็นต้น อย่างหักหาญโดยไม่ยอมประนีประนอมใด ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mann decides people have become either too extremist ... or too apathetic to listen.ไม่หัวรุนแรงก็พวกไม่ใส่ใจที่จะฟังเขา Field of Dreams (1989)
Go on, my son.ตอนนี้นายอยู่กับพวกหัวรุนแรง Rock Star (2001)
There was an interesting connection between the rise of fascism in Europe and the consciousness of politically radical people about corporate power.มีความเชื่อมโยงพัวพันที่น่าสนใจ ระหว่างการขึ้นสู่อำนาจของระบอบฟาสซิสต์ในยุโรป กับจิตสำนึกของพวกหัวรุนแรงทางการเมือง The Corporation (2003)
'The Church of England has joined other extremist religious groups 'in proclaiming this "a sign of a coming apocalypse".'โบสถ์แห่งอังกฤษเพิ่งเข้าร่วม กับกลุ่มทางศาสนาหัวรุนแรง' 'โดยอ้างว่านี่คือ สัญญาณของวันสิ้นโลก' Shaun of the Dead (2004)
I remember that guy. He was a serious radical in Boston.ผมจำผู้ชายคนนั้นได้ เขาเป็นพวกลัทธิหัวรุนแรงในบอสตัน Mr. Monk and the Blackout (2004)
He was an activist in the '90s.เขาเป็นกลุ่มพวกนักปฏิบัติหัวรุนแรงในยุค 90 Mr. Monk and the Blackout (2004)
All the radicals...และกลุ่มนักหัวรุนแรงทุกคน... Mr. Monk and the Blackout (2004)
Bombers and radicals.มือวางระเบิดและกลุ่มคนหัวรุนแรง Mr. Monk and the Blackout (2004)
impassioned following.แต่บัดนี้เขาดึงดูดผู้คนที่หัวรุนแรงขึ้น The Illusionist (2006)
The Knights of the Golden Circle was a Southern extremist group, operating in the north to subvert Union forces.อัศวินอาณาจักรทองคำ เป็นกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายใต้ ปฎิบัติการทางเหนือ เพื่อโค่นล้มฝ่ายสหพันธ์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
- There's nothing extremist about him.- เค้าไม่ใช่พวกหัวรุนแรงแน่_BAR_ Rendition (2007)
A friend or an acquaintance that's had some contact... any contact with an extremist group.มีเพื่อนหรือคนรู้จัก ที่เป็นหรือเกี่ยวข้อง_BAR_ กับพวกหัวรุนแรงมั้ย Rendition (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวรุนแรง [adj.] (hūarunraēng) EN: radical ; aggressive ; extreme   FR: radical ; extrême

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolshevik(บอล'ชะ วิค) n. พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1917,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,ผู้ที่มีหัวรุนแรง, See also: bolshevism n. ดูBolshevik Bolshevism n. ดูBolshevik Boshevist n. ดูBolshevik bolshevistic
extremist(อิคซฺทรี'มิสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พวกหัวรุนแรง,ผู้นิยมวิธีการที่รุนแรง, Syn. fanatic
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง,ไม่มีเหตุผล,คลั่ง,โกรธมาก,บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious
radical(แรด'ดิเคิล) adj. มูลฐาน,รากฐาน,สมุฎฐาน,หัวรุนแรง,สุดขีด,รุนแรง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับหรือกลายเป็นroot,เกี่ยวกับรากศัพท์, See also: radically adj. n. ผู้มีหัวรุนแรง,ฝ่ายซ้าย,กลุ่มธาตุ,เครื่องหมายหรือจำนวนกรณฑ์,รากศัพท์,หมวดน้ำ
radicalism(แรด'ดิคัลลิสซึม) n. การยึดหลักการที่รุนแรง,ลัทธิหัวรุนแรง
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป,ผู้มีความปรารถนาสูง,แฟน,ผู้คลั่ง,, See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน (ประวัติศาสตร์), Syn. bigot,partisan

English-Thai: Nontri Dictionary
extremist(n) พวกหัวรุนแรง

German-Thai: Longdo Dictionary
knallhart(adj adv) โหด, ดุเดือด, รุนแรง เช่น In dem Film spielt er einen knallharten Gangster. ในหนังเรื่องนี้เขาแสดงเป็นโจรหัวรุนแรง, See also: S. brutal,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top