ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวนอน

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวนอน-, *หัวนอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวนอนปลายตีน[N] background, See also: origin, family and status, antecedents, Syn. หลักแหล่ง, ที่มา, ภูมิหลัง, Example: เรายังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนของเขาดีพอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวนอนน. ด้านทางหัวของผู้นอน, ตรงข้ามกับปลายตีน
หัวนอนทิศใต้เรียกว่า ทิศหัวนอน.
หัวนอนปลายตีนน. หลักแหล่ง, เทือกเถาเหล่ากอ, เช่น คนคนนี้ไว้ใจยากเพราะไม่รู้หัวนอนปลายตีนของเขา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Scotland, the leader of a religious sect claims the mysterious hero is, in fact, an angel anticipated in scripture.แล้วก้อเพื่อที่จะไปดูแลคนที่ไม่รุจักหัวนอนปลายเท้า มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า โจยังด๊อก เป็นอาวุธที่มีชีวิต เราไม่รุว่าเค้าจะทำอะไรต่อไป Hero (1992)
You just want to have your little fling with the guy from the other side of town.คุณอยากบินไปกับผู้ชายที่ไม่มี หัวนอนปลายเท้า Good Will Hunting (1997)
You'll lose your place.ไม่งั้นเธอจะไม่มีที่ซุกหัวนอน Girl with a Pearl Earring (2003)
I did not consider the simple fact of having a place to return a blessingผมไม่ได้มองว่าการมีบ้าน ให้กลับมาซุกหัวนอนเป็นสิ่งที่ดี Lonesome Jim (2005)
When you die, which may be very soon, they will be left without a roof over their head nor a penny to their name.เมื่อคุณตาย ซึ่งก็คงในไม่ช้า ลูกๆจะไม่มีที่ซุกหัวนอน และไม่มีเงิน Pride & Prejudice (2005)
We didn't have to take you in.ให้เจ้ามีที่ซุกหัวนอนนี่ก็ดีแค่ไหนแล้ว Milarepa (2006)
Is this what we get after all these years?นี่หรือคือสิ่งตอบแทน ที่ให้ที่ซุกหัวนอนเจ้ามาตลอดหลายปี? Milarepa (2006)
- you don't even know?-ที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าได้ยังไง Enchanted (2007)
I got the cancer. And look at this. Not even a home to go to.ฉันเป็นมะเร็งอยู่ แล้วดูสิเนี่ย ไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอน No Country for Old Men (2007)
Need a place to crash,I got your back,but the backpack's gone.ถ้าต้องการที่ซุกหัวนอน ฉันจัดให้,แต่เป้นั่นไม่รู้อยู่ไหนแล้ว Call Waiting (2007)
Yeah, well, the feds open up them oil barrels, we all got a new charter:ใช่ ยังไง เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง เปิดดูถังน้ำมัน เราทุกคนได้ที่ซุกหัวนอนใหม่ AK-51 (2008)
Well, we heard that you were losing your charter, so Phi Iota Mu is gonna buy your crappy house when it goes on sale after rush.ก็เราได้ยินว่าพวกเธอกำลังจะไร้ที่ซุกหัวนอน, แล้ว Phi lota Mu ก็จะซื้อบ้านซอมซ่อของพวกเธอ\ หลังจากที่มันถูกประกาศขาย The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวนอน[n.] (hūanøn) EN: head of the bed   FR: tête de lit [f]
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top