ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หันหน้าเข้าหา

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หันหน้าเข้าหา-, *หันหน้าเข้าหา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หันหน้าเข้าหากันก. ปรองดองกัน, สมัครสมานกัน, เช่น ทุกฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหากัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there any way that... it could work out between us?มีทางมั้ย ที่เราจะหันหน้าเข้าหากัน Heat (1995)
The children were sitting on the fourth cart, facing each otherเด็กกำลัง นั่งบริเวณตู้ที่สี่/N นั่งหันหน้าเข้าหากัน Uninvited (2003)
But... being here has given me the clarity to understand why I turned to alcohol in the first place.แต่การได้อยู่ที่นี่ ทำให้ฉันได้เข้าใจว่า ทำไมฉันขึ้นหันหน้าเข้าหาเหล้าในตอนแรก The O.C. (2003)
Mr Gates, face your father's car and put your hands behind your back, please.คุณ เกทส์ หันหน้าเข้าหารถ และเอามือไว้ข้างหลังด้วยครับ. National Treasure (2004)
Please turn to face each other.กรุณาหันหน้าเข้าหากัน We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
They alone have the capacity to turn to the sun to capture its energy.พวกมันเท่านั้นที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ และดึงพลังงานมาใช้ Home (2009)
And regroup.และค่อยๆหันหน้าเข้าหากัน No Más (2010)
Those roll-up doors at the front of the store facing the street...ประตูหมุมหน้าห้าง หันหน้าเข้าหาถนน เจอกันที่นั่นและเตรียมพร้อมด้วย Guts (2010)
And you always sit in the same seat facing the door.และคุณก็นั่งที่เดินหันหน้าเข้าหาประตูตลอด Chuck Versus the Subway (2010)
It's no surprise C. and B. succumbed to the dark side.ไม่แปลกใจเลย ที่ ซี และ บี จะหันหน้าเข้าหาฝั่งอธรรม The Witches of Bushwick (2010)
It also faces the television at a direct angle-- allowing me to immerse myself in entertainment or game play without being subjected to conversation.มันยังหันหน้าเข้าหาทีวี ในมุมที่เหมาะสม ทำให้ฉันได้ดื่มด่ำกับความบันเทิง หรือเล่นเกม หรือไม่จำเป็นต้องสนทนากับใคร The Staircase Implementation (2010)
Turn around and face the house.หันหน้าเข้าหาบ้าน Kupale (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
front[VT] เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front[VI] เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top