ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หอระฆัง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หอระฆัง-, *หอระฆัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอระฆัง[N] belfry, See also: bell tower, Example: หอระฆังหลังเก่าดูทรุดโทรมเต็มที, Count unit: หลัง, Thai definition: หอสูงสำหรับแขวนระฆัง
หอระฆัง[N] belfry, See also: bell tower, campanile, Example: หอระฆังหลังเก่าดูทรุดโทรมเต็มที, Count unit: หลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
campanileหอระฆัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We should check the belfry.เราควรไปเช็คที่หอระฆัง Splash (2009)
You fall from a bell tower, you're gonna need more than an ice-pack.ถ้าเธอตกจากหอระฆัง เธอต้องใช้อะไรมากกว่าน้ำแข็งประคบ My Name Is Trouble (2011)
- The bell tower.- หอระฆัง The Goodbye Look (2011)
Ian in the bell tower, everything else?เอียนที่หอระฆัง? แล้วก็เรื่องอื่นอีก Surface Tension (2011)
I saw "A" push Ian off that bell tower, and there was no hesitation.ฉันเห็น"A"ผลักเอียน ตกลงมาจากหอระฆัง โดยไม่ลังเลเลย Over My Dead Body (2011)
The bell tower, and then the shovel.หอระฆัง จากนั้นก็พลั่ว A Hot Piece of A (2012)
And there's no way that she could have gotten Ian's body out of the bell tower by herself.และไม่มีทางที่เธอจะเอาศพของเอียน ออกไปจากหอระฆังด้วยตัวเองได้ It Happened 'That Night' (2012)
He was trying to catch me and Stormy in the belfry.เขาพยายามไล่จับผมกับสตอร์มี่ที่หอระฆัง Odd Thomas (2013)
What were you and Stormy doing in the belfry?แล้วเธอกับสตอร์มี่ไปทำอะไรกันที่หอระฆัง Odd Thomas (2013)
He can fix a bell tower.เขาซ่อมหอระฆังได้นะ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
The steeple's coming along.หอระฆังเกือบจะเสร็จแล้ว Will the Circle Be Unbroken? (2013)
I didn't push Ian off the bell tower.ฉันไม่ได้ผลักเอียนที่หอระฆัง A Is for A-l-i-v-e (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอระฆัง[n.] (hørakhang) EN: belfry ; bell tower   FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belfry[N] หอระฆัง
campanile[N] หอระฆัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง,โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง

English-Thai: Nontri Dictionary
belfry(n) หอระฆัง,หอกลอง
steeple(n) หอคอย,หอระฆัง,ยอดสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top