ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวุดหวิด

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวุดหวิด-, *หวุดหวิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวุดหวิด[ADV] narrowly, See also: barely, almost, Syn. เฉียด, จวนเจียน, Example: ทหารรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด
หวุดหวิด[ADV] in time, See also: just about, by inches, within an ace of, Syn. เฉียด, จวนเจียน, เกือบ, Example: ทหารรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวุดหวิดว. เฉียด, จวนเจียน, เกือบ, หวิด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Quite a catch.- ใช่ หวุดหวิด Gattaca (1997)
That was a close shave, wasn't it?หวุดหวิดชะมัดเลย Titanic (1997)
A REAL ESTATE WORKER AND A MOTHER,- เธอยังไม่ตาย? - หวุดหวิด Normal (2008)
Esther barely got out.เอสเธอร์ออกจากบ้านมาได้อย่างหวุดหวิด Orphan (2009)
I just ran.ฉันวิ่งอย่างหวุดหวิด Episode #3.2 (2009)
Some of what we'll find almost defies belief.บางส่วนของสิ่งที่เราจะหา เกือบได้อย่างหวุดหวิดเชื่อ Is There a Creator? (2010)
Oh, it's a crossbar.โอ้ หวุดหวิดไปครับ! Tooth Fairy (2010)
Wow, that was a close one.ว้าว เฉียดไปหวุดหวิด Frontierland (2011)
So, just saying, man, you you dodged a bullet.จะว่าไป นายก็รอดมาหวุดหวิด The Slice Girls (2012)
I'm looking at spending the rest of life being treated like a fool and a eunuch by my own people.เราเริ่มออกหาใหม่ในตอนเช้า ก็ได้ ใต้เท้า ข้าหวุดหวิดจะใช้ชีวิต ที่เหลือของข้า A Man Without Honor (2012)
The Hens have pulled off a squeaker!แม่ไก่ชนะได้อย่างหวุดหวิด Bunny Therapy (2012)
I barely got away, but he's got Damon.ฉันหนีออกมาได้หวุดหวิด แต่เขาจับตัวเดม่อนไว้ Catch Me If You Can (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour   FR: de justesse ; sur le fil

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bare[ADJ] เกือบจะไม่รอด, See also: หวุดหวิด
squeak through[PHRV] หวุดหวิด, Syn. scrape through, skin through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
squeak(สควีค) n. เสียงเอี๊ยด ๆ (ของบานพับเป็นต้น) ,เสียงเจี๊ยก ๆ (ของหนูหรือสัตว์อื่น) ,การหลบหนีจากภัยหรือความตาย,โอกาส vi. ส่งเสียงดังกล่าว; -Phr. (squeak by (through) ชนะแต่เส้นยาแดงประสบความสำเร็จอย่างหวุดหวิด,รับสารภาพ,เปิดเผย) .

English-Thai: Nontri Dictionary
hairbreadth(n) เส้นยาแดงผ่าแปด,ความหวุดหวิด
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top