ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวังไว้

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวังไว้-, *หวังไว้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I certainly hope you are what you seem to be.อืมม์ ฉันก็หวังไว้ว่า เธอจะเป็นแบบที่ฉันเห็นอยู่นะ Labyrinth (1986)
I am exhausted from living up to your expectations of me.ฉันเหนื่อยกับการมีชีวิต ตามที่เธอหวังไว้กับฉัน Labyrinth (1986)
I was hoping I wouldn't have to do it this way.ผมหวังไว้ว่าผมคงไม่ต้องใช้วิธีนี้ Field of Dreams (1989)
My dearest Lizzy, I hope yourjourney has been as delightful as you anticipated.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันหวังว่าการเดินทางของเธอ จะสนุกสนานเหมือนที่เธอหวังไว้ Episode #1.5 (1995)
Unfortunately, my son's not all that they promised.โชคไม่ดี ลูกชายฉัน ไม่ใช่ สิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้ Gattaca (1997)
And I began to think about how much I'd hoped that it was Joanie.และเริ่มคิดว่า ผมหวังไว้มากแค่ไหนที่จะให้เป็น โจแอน The Story of Us (1999)
I hope so.หวังไว้ว่าอย่างนั้น The Story of Us (1999)
It is in Men that we must place our hope.มนุษย์ เราจะฝากความหวังไว้กับเข้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So much depends on you.ทุกคนฝากความหวังไว้กับเจ้าอย่างมาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I have to think of my future... and what my family expects of me.ผมต้องคิดถึงอนาคตของผม เเละครอบครัวก็ตั้งความหวังไว้กับผม Legally Blonde (2001)
I was just hoping we'd see more of each other.ฉันหวังไว้ว่าเราจะได้เจอกันมากขึ้นซะอีก Hothead (2001)
Well, you better hope so. If Emma turns me down, you'll be next.หวังไว้เลย ถ้าเอ็มม่าปฏิเสธ ผมจะมาขอคุณแทน The Time Machine (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวังไว้[v.] (wangwai) EN: expect   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
prospective(พระสเพค'ทิฟว) adj. อนาคต,ซึ่งหวังไว้,ซึ่งคาดคะเนไว้., See also: prospectiveness n., Syn. potential,likely

English-Thai: Nontri Dictionary
prospective(adj) ที่คาดหวัง,ที่หวังไว้,ที่มีอนาคต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top