Search result for

หลั่ง

(54 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลั่ง-, *หลั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลั่ง[V] run (e.g. of liquid), See also: flow, Syn. ไหล, ริน, Example: ตับเป็นต่อมสำหรับการย่อยอาหาร เนื่องจากหลั่งน้ำดีไปสู่ดูโอดีนัม เพื่อย่อยอาหารประเภทไขมัน, Thai definition: ไหลลง หรือทำให้ไหลลงไม่ขาดสาย
หลั่งไหล[V] flow in, See also: gush in, Example: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แล้ว อิทธิพลของสังคมตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยมากขึ้น, Thai definition: ไหลมาเทมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลั่งก. ไหลลงหรือทำให้ไหลลงอย่างต่อเนื่อง เช่น หลั่งน้ำตา, รินลงมา เช่น หลั่งทักษิโณทก หลั่งน้ำสังข์.
หลั่งเลือดก. เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินเป็นต้น.
หลั่งไหลก. ไหลไม่ขาดสาย เช่น สายน้ำหลั่งไหล
หลั่งไหลไหลมาเทมา เช่น เงินทองหลั่งไหล
หลั่งไหลโดยปริยายหมายถึงมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เช่น ผู้คนหลั่งไหลกันมามืดฟ้ามัวดิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secreteหลั่ง, คัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Milk Letdownหลั่งน้ำนม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ Emancipation (2008)
We have bled.เราหลั่งเลือดมากพอแล้ว Body of Lies (2008)
I'm hoping that it'll be that of a cascade of candor.ผมเพียงหวังว่าท่าน จะไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
"A cascade of candor"?ไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
Most of the arms go to the Middle East.อาวุธจำนวนมากหลั่งไหลสู่ตะวันออกกลาง Death Note: L Change the World (2008)
There's a lot of blood being spilledมันเริ่มจะมีการหลั่งเลือดกันแล้วนิ The Price (2008)
Lee understood the futility of more bloodshed,ลีเข้าใจว่า มันไม่มีประโยชนที่จะมีการหลั่งเลือดไปมากกว่านี้ The Price (2008)
They just kept saying that it was the last time.แล้วเลือดใครล่ะที่ต้องหลั่งรินเยอะที่สุด Goemon (2009)
It's like my Superbowl jersey. I bled in this thing.ชุดเผด็จศึกเชียวนะ หลั่งเลือดให้มันด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The jar shattered, letting death out.โถได้แตกละเอียดและความตายได้หลั่งไหลออกมา Dead Like Me: Life After Death (2009)
And I have a hyperacidic stomach. We'll deal.และผมก็มีอาการกรดหลั่งมากกว่าปกติ / เราจะหาทาง Julie & Julia (2009)
The people everywhere across Johannesburg are flooding the streets and pouring out of their offices and all eyes are pointed up towards the sky on this momentous day.ผู้คนใน โจฮันเนสเบิร์ก หลั่งไหลออกมายังท้องถนน และหน้าออฟฟิตชองพวกเค้า และทุกสายตามองขึ้นฟ้า ในวันสำคัญยิ่งนี้. District 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลั่ง[v.] (lang) EN: pour ; flow ; gush ; flood ; spring   FR: s'écouler ; se répandre
หลั่งน้ำตา[v. exp.] (lang nāmtā) EN: shed tear   FR: verser des larmes
หลั่งน้ำอสุจิ[v. exp.] (lang nām asuji) EN: ejaculate   FR: éjaculer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cry[VT] ร้องไห้, See also: หลั่งน้ำตา, Syn. weep
drain away[PHRV] หลั่งไหลไป
ejaculate[VT] พุ่งออกมา (น้ำอสุจิ), See also: หลั่งน้ำกาม (ขณะที่ถึงจุดสุดยอดของผู้ชายขณะร่วมเพศ), Syn. come, climax
flood[VI] หลั่งไหล, Syn. flow, pour in
issue from[PHRV] ไหลออกมาจาก, See also: หลั่งออกจาก, Syn. issue out of
issue out of[PHRV] ไหลออกมาจาก, See also: หลั่งออกจาก, Syn. issue from
pour back[PHRV] หวนคืนอย่างรวดเร็ว, See also: หลั่งไหลคืนมาอย่างเร็ว
pour down[PHRV] หลั่งไหลมายัง, See also: ระบายลงมาที่
pour in[IDM] (น้ำ,ไฟ) ไหลเข้า, See also: หลั่งเข้ามา, ตกลงมา (ใน)
pour in[IDM] หลั่งไหลเข้ามา (ฝูงชน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์
chief cellsทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร peptinogen
cretin(ครีท'เทิน,ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) ,โง่,จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล

English-Thai: Nontri Dictionary
afflux(n) การไหลบ่า,การหลั่งไหล
bleed(vi) หลั่งเลือด,ตกเลือด,เสียเลือด
bloody(adj) หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,กระหายเลือด
bloody(vt) ทำให้เปื้อนเลือด,ทำให้หลั่งเลือด
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
cry(vi) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
gland(n) ต่อมในร่างกาย,อวัยวะคัดหลั่ง
pour(vi,vt) เท,ริน,ราด,ไหล,หลั่ง,ปล่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top