Search result for

หลัว

(20 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลัว-, *หลัว*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
หลัว[หลัว] (n ) ไม้ฟืนเล็ก ๆ ที่เผาแล้วเหลือแต่ขี้เถ้า ไม่เป็นถ่าน เช่น หลัวไม้ไผ่

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขิงหลัว (vt jargon slang ) อวดผัว (สามี)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลัว[ADJ] dim, See also: hazy, obscure, Syn. มัว, สลัว, Ant. สว่างไสว, Example: วันนี้ฟ้าหลัวทั้งวัน
หลัว[ADJ] dim, Syn. มัว, สลัว, Ant. สว่างไสว, Example: ภายนอกฟ้าหลัวทำให้เขารู้สึกอ้างว้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลัว(หฺลัว) น. ภาชนะสานรูปคล้ายทรงกระบอก ก้นสอบปากผาย มีหูที่ขอบปาก ๒ ข้าง.
หลัว ๒, หลัว(หฺลัว) ว. มัว, ไม่แจ่ม, ไม่กระจ่าง, เช่น ตอนเช้าใกล้สว่าง อากาศยังหลัว ๆ อยู่ มองอะไรไม่ค่อยชัด, ใช้ว่า สลัว ก็มี.
หลัว(หฺลัว) น. ฟืน, ฟืนไม้ไผ่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, when the laziest boy in the world wakes up, tell him he better wash those sneakers.งั้น เมื่อไหร่ที่เจ้าหนู ขี้เกียจสันหลัวยาวที่สุดในโลกตื่นนอน คุณบอกให้เขาซักรองเท้าผ้าใบพวกนั้นด้วย และฝากบอกว่าฉันบ๊ายบาย Better Call Saul (2009)
I think I can actually hear the banging, but I hear it all the time.พวกเขาเพียงแค่ทุบเสาเหล็กนี้ ด้วยฆ้อน จะเป็นการสร้างกำแพงเสียง ซึ่งทำให้โลมาเหล่านี้หวาดหลัว The Cove (2009)
he wrote me that after reading my short story in "the New Yorker."หลัวจากที่เขาได้อ่านเรื่องสั้นของผม "the New Yorker" The Lost Boy (2009)
We have to fight the monster ourselves, so let us ride out and fight on our own terms - on open ground, on horseback, where we can manoeuvre better.เราจะสู้กับมันด้วยตัวเราเอง เราจะออกไปสู้ด้วยวิธีของเรา ในภาคพื้น บนหลัวม้า ที่ไหนที่เราได้เปรียบที่สุด The Last Dragonlord (2009)
You did? Well, why didn't you come backstage and say hello?เหรอ ทำไมไม่มาทักทายกันหลัวเวทีซักหน่อย The Glamorous Life (2010)
Does it scare you?มันทำให้เธอหลัวไหม The Eleventh Hour (2010)
Okay, it's after 9, so this bar that Girl George is at, probably wall-to-wall dirtbags by now.โอเค หลัวจากสามทุ่ม บาร์ที่เด็กจอร์จทำงานอยู่ เป็นไปได้ว่าตอนนี้มันมีขายอยู่เกลื่อนทุกที่ Green Light (2010)
A nerve gas that causes extreme terror in its victims and, within minutes, drives them completely insane.มันจะทำสร้างความความหวาดหลัวสุดขีดให้กับผู้ที่ได้รับ และในอีกไม่กี่นาทีเค้าก็จะวิกลจริต Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Shutting the gates showed you were as terrified as them.การปิดประตูแสดงให้เห็นว่า ท่านหวาดหลัวเช่นเดียวกับเขา The Darkest Hour: Part Two (2011)
It was not I who created this horror.มันไม่ใช่ข้าที่สร้างความน่าหวาดหลัวนี้ขึ้นมา The Darkest Hour: Part Two (2011)
Every thrill has goneความหวาดหลัวจะหายไป Labyrinth (1986)
Every thrill has goneความหวาดหลัวจะหายไป Labyrinth (1986)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top