ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลักสูตร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักสูตร-, *หลักสูตร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักสูตร(n) course, See also: syllabus, curriculum, programme, Example: ในปี 2517 ไทยเริ่มปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อให้เด็กเรียน เพื่อการกระทำจริงมากขึ้น, Thai Definition: รายวิชาที่กำหนดไว้ให้ศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรน. ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curriculaหลักสูตร [TU Subject Heading]
Curriculumหลักสูตร [การแพทย์]
Curriculum, Competency Basedหลักสูตรตามเกณฑ์ความสามารถ [การแพทย์]
Curriculum, Coreหลักสูตรแบบแกนวิชา [การแพทย์]
Curriculum, Integratedหลักสูตรแบบบูรณาการ [การแพทย์]
Curriculum, Subject Centeredหลักสูตรเนื้อหาวิชา [การแพทย์]
Curriculum, Subjectedหลักสูตรเนื้อหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, being in a strange place like that,ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น Pinocchio (1940)
- But I can't go. I-- - Why, of course you can go.แต่ฉันไม่สามารถไปได้ ฉัน ทำไมของหลักสูตรที่คุณสามารถไปที่ Pinocchio (1940)
Of course, of course. It is quite normal.ของหลักสูตรของหลักสูตร มัน เป็นเรื่องปกติมาก The Old Man and the Sea (1958)
The fish never changed his course nor his direction all that night... ... as far as the old man could tell from watching the stars.ปลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมิได้ของเขา ทุกทิศทางในคืนนั้นเท่าที่เก่า ชายชราคนหนึ่งสามารถบอกได้ จากการดูดาว The Old Man and the Sea (1958)
More myself was the backbone, of course.เพิ่มเติมตัวเองเป็นแกนหลัก ของหลักสูตร ของคืนที่มืดมากของเจ้าหน้าที่ ของเรา How I Won the War (1967)
Some humorous books being written.ถูกเขียนของหลักสูตร เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะฉันบอก ว่า How I Won the War (1967)
As you know, our courses last three years,ตามที่เธอรู้, หลักสูตรของเราสามปีสุดท้าย, Suspiria (1977)
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
this is the obstacle course.นี่คือหลักสูตร การข้ามอุปสรรค Spies Like Us (1985)
it is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย Spies Like Us (1985)
this is your standard bog negotiation trial.นี่คือหลักสูตร การอำพรางตัวในยามคับขัน Spies Like Us (1985)
Of course you know. Look, we're not trying to--ของหลักสูตรที่คุณรู้ว่า มองเราไม่ได้พยายามยา่ Bloodsport (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักสูตร[laksūt] (n) EN: course ; syllabus ; curriculum ; programme  FR: programme d'études [m] ; programme d'un cours [m] ; programme scolaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
course(n) หลักสูตร, See also: วิชา, กระบวนวิชา, Syn. course of study, program
curriculum(n) หลักสูตร, Syn. program, course
module(n) หลักสูตรการศึกษา
national curriculum(n) หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับของชาติ
postelcourse(n) หลักสูตรการเรียนทางไปรษณีย์
premed(n) หลักสูตรการศึกษาก่อนหลักสูตรแพทยศาสตร์
proseminar(n) หลักสูตรการเรียนแบบการสัมมนาสำหรับนักศึกษา
syllabus(n) หลักสูตร, See also: หลักสูตรการเรียน, Syn. curriculum, course of study

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
core curriculumn. หลักสูตรพื้นฐาน
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
curricular(เคอริค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหลักสูตร
curriculum(คะริค'คิวลัม) n., (pl. -la,-lums) หลักสูตร, See also: curricular adj. เกี่ยวกับหลักสูตร
juniorate(จูน'ยะเรท) n. หลักสูตรปรัชญา2ปี
premed(พรีเมด') n. หลักสูตรการศึกษา ก่อนหลักสูตรแพทยศาสตร์,นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว,นักศึกษาเตรียมแพทย์
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis, abstract, outline

English-Thai: Nontri Dictionary
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
curriculum(n) หลักสูตร
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crash course[แครชคอร์ส] หลักสูตรเร่งรัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
カリキュラム[かりきゅらむ, karikyuramu] (n) หลักสูตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指揮幕僚課程[しきばくりょうかてい, shikibakuryoukatei] (n) หลักสูตรเสนาธิการทหาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Sprachkurs(n) |der, pl. Sprachkurse| คอร์สเรียนภาษา, หลักสูตรเรียนภาษา เช่น Pattara wird einen Sprachkurs am Goethe-Institut nehmen.
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top