ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลักปฏิบัติ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักปฏิบัติ-, *หลักปฏิบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักปฏิบัติ[N] practice, See also: rule, basic, standard, Syn. กฎเกณฑ์, หลักเกณฑ์, ข้อกำหนด, Example: หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าครูมีหลักปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rule of courtหลักปฏิบัติของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstention doctrineหลักปฏิบัติที่ศาลสหรัฐงดพิจารณาคดี (เพื่อส่งคดีไปให้ศาลมลรัฐพิจารณาเอง) (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Court rulesหลักปฏิบัติของศาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the day he will come to know that his son is going to leave... all his traditions and principles what will happen to his feelings?แต่วันใดที่เขาทราบว่าลูกชายทิ้งประเพณีไป... ประเพณีและหลักปฏิบัติของเขาทั้งหมด... ..เขาจะเกิดความรู้สึกอย่างไร? Namastey London (2007)
If one of them betrays the principles of the accrual of money and power,ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ ของการแสวงหาเงินและอำนาจ Shooter (2007)
If one of them betrays the principles of the accrual...ถ้าหนึ่งในนั้นมีใครทรยศต่อหลักปฏิบัติ... Shooter (2007)
You make up... your own moral code for everything?หลักปฏิบัติในทุกเรื่องของตัวคุณเองหรือคะ Hell Followed (2008)
Cadet Kirk, evidence has been submitted to this council, suggesting that you violated the ethical code of conduct pursuing to regulation 17.43 of the Starfleet code.นักเรียนเคิร์ก มีคนยื่นหลักฐานถึงสภาแห่งนี้ ะบุว่าคุณได้ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ข้อที่ 17.43 ของระเบียบสตาร์ฟลีท Star Trek (2009)
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ Star Trek (2009)
Having spent years in the tower has made her ignorant to some of our customs and things in general.ติดอยู่ในหอคอยหลายปี ทำให้นางขาดความรู้ เรื่องขนบธรรมเนียมและหลักปฏิบัติทั่วไป Your Highness (2011)
Let's get back to police protocol.- งั้นเราก็กลับไปที่ - หลักปฏิบัติของตำรวจ Help Us Help You (2011)
Other CBI agents, they have, uh, principles.เจ้าหน้าที่ CBI คนอื่น เค้า... เอ่อ มีหลักปฏิบัติ Red and Itchy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักปฏิบัติ[n. exp.] (lak patibat) EN: principles of conduct   
หลักปฏิบัติ[n. exp.] (lak patibat) EN: practice   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conservatism[N] หลักปฏิบัติของนักอนุรักษ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง,หลักการ,คติพจน์,ความจริง,หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
orthodoxy(ออร์ธะดอค'ซี) n. ความเชื่อหรือหลักปฏิบัติที่มาแต่ดั้งเดิม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top