ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลอดไฟ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอดไฟ-, *หลอดไฟ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดไฟ[N] light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count unit: หลอด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า[N] bulb, See also: light bulb, electric lamp, incandescent lamp, Syn. หลอดไฟ, Example: ในเมืองหนาวใช้วัสดุก่อสร้างที่เก็บความร้อนได้และใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน, Count unit: หลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quartz-halogen bulbหลอดไฟควอตซ์-แฮโลเจน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric lampsหลอดไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Fluorescent lampsหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ [TU Subject Heading]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
neon lampหลอดไฟฟ้านีออน, หลอดไฟฟ้าซึ่งภายในบรรจุแก๊สนีออนความดันต่ำและมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วที่ให้อิเล็กตรอนได้อย่างอิสระ เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอด อิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมาจากขั้วไฟฟ้าและไปทำให้อะตอมของแก๊สนีออนรอบ ๆ ขั้วแคโทดเปล่งแสงสีแดงออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flash bulbหลอดไฟวาบ, หลอดไฟที่ให้แสงสว่างวาบช่วยในการถ่ายรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fluorescent lampหลอดวาวแสง, หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างออกมาโดยการวาวแสงของสารซึ่งฉาบอยู่ที่ผิวด้านในของหลอด  หลอดวาวแสงมีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดไฟชนิดใช้หลอดเปล่งแสงสว่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lamps, Heatหลอดไฟที่ให้ความร้อน [การแพทย์]
Lamps, Incandescentหลอดไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The flickers on the-- Fluorescent lights were flickering.พอดีชั้น 16 หลอดไฟมันวูบ ๆ Nothing to Lose (1997)
- Like a lightning rod?-เหมือนหลอดไฟ Maid in Manhattan (2002)
- Like a lightning rod.-เหมือนหลอดไฟ ใช่ Maid in Manhattan (2002)
...I found a pack of light bulbs.ฉันเจอหลอดไฟกล่องนึง Signs (2002)
But it came to me that people don't hang them up curvedแต่ฉันคิดว่า /Nไม่มีใครเค้าติดหลอดไฟกันอย่างนั้นหรอก Uninvited (2003)
All the bulbs almost burned outหลอดไฟเกือบจะขาดหมดแล้ว Uninvited (2003)
Got a little lamp there.มีหลอดไฟน่ารักตรงนี้ด้วย The Girl Next Door (2004)
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2,000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า. National Treasure (2004)
I found out 2,000 ways how not to make a light bulb."ผมพบว่า 2,000 หนทางที่ทำหลอดไฟไม่ได้." National Treasure (2004)
Thomas Edison needed only one way to make a light bulb.โทมัส เอดิสัน ต้องการหนทางเดียว ที่จะประดิษฐ์หลอดไฟNational Treasure (2004)
What's with these lights, huh?ไอ้หลอดไฟพวกนี้มันเป็นอะไร, ? Fantastic Four (2005)
A light bulb.หลอดไฟTransporter 2 (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp   FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp   FR: ampoule (électrique) [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulb[N] หลอดไฟฟ้า, Syn. light bulb
electric light[N] หลอดไฟฟ้า, See also: ไฟ, ดวงไฟ, โคมไฟ
flashbulb[N] หลอดไฟแฟลชสำหรับถ่ายรูป
flashlight[N] หลอดไฟแฟลช (ในการถ่ายภาพ)
fluorescent lamp[N] หลอดไฟเรืองแสง, See also: หลอดนีออน
light bulb[N] หลอดไฟฟ้า, See also: หลอดไฟ, Syn. electric light, incandescent lamp
speed light[N] หลอดไฟ, See also: หลอดไฟฟ้า, Syn. speed flash, speed lamp
sun lamp[N] หลอดไฟอุลตราไวโอเลต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulb(บัลบฺ) n. หัวใต้ดิน (พืช) ,กระเปาะ,หลอดไฟฟ้า, See also: bulbar adj. ดูbulb bulbaceous adj. ดูbulb
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
incandescence(-คันเดส' เซินซฺ) n. การลุกโชติช่วง,แสงไฟที่ลุกโชติช่วง, แสงจากหลอดไฟ
incandescent lampหลอดไฟฟ้าที่มีเส้นลวดภายใน, หลอดไฟ
lamp(แลมพฺ) n. ตะเกียง,ประทีป,โคม,หลอดไฟ,ดวงดาว,ตะวัน,คบไฟ,เครื่องกำเนิดความร้อน หรือแสง, Syn. lantern,bulb
led(เลด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lead <คำย่อ>แอลอีดี <คำอ่าน>ย่อมาจาก light emitting diode (แปลว่า ไดโอดเปล่งแสง) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ให้แสงสว่างได้เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่าน เช่น หลอดไฟฟ้า หรือ นาฬิกาที่แสดงตัวเลขบอกเวลาเป็นไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
bulb(n) กระเปาะ,หลอดไฟ
lamp(n) ตะเกียง,โคมไฟ,โป๊ะไฟ,หลอดไฟ,คบไฟ
neon(n) หลอดไฟนีออน,ก๊าซชนิดหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電灯[でんとう, dentou] (n) หลอดไฟ (ไฟฟ้า)
電球[でんきゅう, denkyuu] (n) หลอดไฟ

German-Thai: Longdo Dictionary
Glühbirne(n) |die, pl. Glühbirnen| หลอดไฟที่มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมๆ คล้ายลูกแพร์ (Birne)
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top